Janet Ramirez Guarino

E-post

janet.guarino@diakonhjemmet.no

Tittel

avdelingssykepleier avd. 5 og avd. 8 - Dagsenteret

Mobiltelefon

+47 458 46 006

Adresse

Landingsveien 12, 0767 Oslo

Enhet

Hovseterhjemmet