Liv Wergeland Sørbye

E-post

liv.sorbye@diakonhjemmet.no

Tittel

Professor emerita

Mobiltelefon

+47 922 40 601

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 5, 0370 Oslo

Enhet

Diakonhjemmet Omsorg

Forskningspublikasjoner

CRISTIN-profil