12 av 16 kandidater var til stede for å motta sertifisering som ICDP-veiledere torsdag 13. juni

12 av 16 kandidater var til stede for å motta sertifisering som ICDP-veiledere torsdag 13. juni

Barnehagene på Diakonhjemmet satser på veiledning

Denne våren ble 16 nye ICDP-veiledere sertifisert. ICDP står for International Child Development Program, og er et veiledningsprogram som er utviklet for å støtte foreldre og andre omsorgspersoner.

Diakonhjemmets barnehager ønsker å støtte barnet i familien, blant annet gjennom å tilby foreldreveiledning, og vi har valgt ICDP som vår metode. Flere av barnehagenes pedagoger er sertifiserte ICDP-veiledere. Seniorrådgiver i Diakonhjemmet Omsorg Solveig Rinde og styrer i Borgenveien barnehage Lisbet Maloku er sertifisert som trenere og kan trene og godkjenne nye veiledere. I tillegg til veiledning tilbyr barnehagene refleksjonskvelder for foreldre. De ansatte har også nytte av kunnskapen fra ICDP i det daglige arbeid med barna og i samarbeidet med foreldrene.

Tilbud til pedagoger i Oslo

Dette barnehageåret har Lisbet og Solveig invitert pedagoger i andre Oslo-barnehager til å delta i opplæring i veiledningsprogrammet. Kursethar bestått av opplæring i ICDP og selvtrening, der deltagerne har veiledet foreldre- eller personalgrupper, og alle er nå sertifiserte som ICDP-veiledere

ICDP-programmet er en veletablert ressurs for å hjelpe foreldre og andre omsorgspersoner til et bedre samspill og kunnskap om barns behov. For eksempel baserer Bufdirs nettressurs foreldrehverdag.no seg på ICDP. ICDP er nå også del av IMDIs introduksjonsprogram for flyktninger i Norge.

Ved å lære opp flere veiledere håper trenerne å bidra til å bygge opp et større fagmiljø i Oslo. Som trenere vil Lisbet og Solveig også være med å følge opp veiledere i Vestre Aker bydel, gjennom nettverksbygging og faglige samlinger.

Lurer du på hvordan du kan støtte og hjelpe barnet ditt til en god utvikling?