Det er mandag morgen midt i april – overskyet og småkaldt, og lite summing i kubene. Derfor må Linda Kristiansen, som har birøkt som hobby og eier en av kubene, hjelpe dem i gang med litt mat – honning, selvsagt.

Det er mandag morgen midt i april – overskyet og småkaldt, og lite summing i kubene. Derfor må Linda Kristiansen, som har birøkt som hobby og eier en av kubene, hjelpe dem i gang med litt mat – honning, selvsagt.

De første bikubene er på plass

To bikuber er nå satt ut i parken. Dermed har Steinerud fått 40.000 nye innbyggere – med vinger.

Linda Kristiansen er medlem av Norges Birøkterlag og Oslo birøkterlag (ByBi), og den lille bigården vil også bli registrert hos Mattilsynet. Diakonhjemmet har også gått en runde og fått godkjenning fra sykehuset og barnehagene på at det er greit å ha bikuber i området.

En del av miljøsatsingen

Jon A. Solsrud er prosjektleder ved Diakonhjemmet Eiendom og jobber mye med miljøaspektet i planleggingen av Omsorg+ og Diakonhjemmet hage. Han synes de to bikubene er en forsiktig start på noe større.

– Selv om dette er et lite bidrag – bokstavelig talt en bi-ting – så håper vi bikubene skal være symbolsk i forhold til miljøsatsingen vår. Bier er noe som har fått stor oppmerksomhet de siste årene, og mange er opptatt av disse spørsmålene. Og i planleggingen av Omsorg+ og Diakonhjemmet hage vil vi gjerne ha bikuber på takene. Disse små krypene gjør en viktig jobb, og dette er et nyttig miljøtiltak som mange kan ha glede av, forteller han.

Ansvarlig birøkt

Linda Kristiansen er også veldig tydelig på at sikker og ansvarlig birøkt er viktig for Oslo birøkterlag. – Kubene står veldig fint her, og jeg er ganske overbevist om at biene vil trives i området. Her er det mye store parktrær, og i nabolaget er det mange hager som har frukttrær, bærbusker og blomster som biene setter stor pris på, sier hun.

- ByBi - Oslo birøkterlag har klare retningslinjer for hvordan røkteren skal drive god urban birøkt, som gir friske, snille bier, fornøyde naboer og god honningkvalitet. Dere kan føle dere trygge på at vi tar ansvar for bigården - med gode rutiner, og har en god dialog med dere underveis, sier hun.

Dersom du vil lese mer om bier i byen - sjekk www.bybi.no