Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, gjestet Ammerudlunden sykehjem i Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, gjestet Ammerudlunden sykehjem i Oslo.

– Dere er en pilar i vår omsorg

– Vi er her i dag for å si at det er viktig for oss å satse på ideell omsorg. Dere er en pilar i vår omsorg – en nøkkel i velferden og omsorgen i Oslo. Diakonhjemmet er en av flere viktige aktører som går foran, og er innovative.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er klar i sin tale når han sammen med nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, gjester Ammerudlunden sykehjem i Oslo. Anledningen er at de ønsker å presentere Arbeiderpartiets syn på bruken av ideelle organisasjoner til omsorgstjenester i norske kommuner.

– Avhengig av ideelle

– Oslo kommune er den delen av Norge hvor den ideelle omsorgen øker mest. Vi har vært avhengig av de ideelle bestandig. Vi har en målsetting om at minst 25 prosent av sykehjemsdriften og annet skal være driftet av ideelle, sier Raymond Johansen.

– Noen ganger blir debatten preget av at det er private – at man ikke klarer å skille mellom private kommersielle og private ideelle. For meg er det en veldig stor forskjell. Hvor pengene havner er det viktigste. Vi bruker mye penger på å finansiere sykehjem, og vi vil ikke at det skal være sikre, lønnsomme investeringer for utenlandske fond.

Ideelle skal få større rom

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, er også klar på hvordan hun mener eldreomsorgen skal se ut i fremtiden:

– Jeg ser for meg norsk eldreomsorg der omsorgen i all hovedsak er offentlig og der private, ideelle aktører får et mye større rom enn de har i dag. Vi ser betydningen av at det skal være flere tilbud enn bare det offentlige.

– Ideelle aktører har alltid vært en del av den norske velferden. De har vært der siden lenge før den norske velferdsstaten eksisterte. De har også bidratt til den tenkningen som har blitt den norske velferdsstaten, og den dag i dag kan de være et alternativ, og utfordre hvordan vi løser en del offentlige oppgaver.

– Ikke for profitt

Hun trekker også fram behovet for å se på anbudsprosessene:

– De anbudsprosessene vi kjører i dag klarer ikke i tilstrekkelig grad å se betydningen av at det er private ideelle aktører som utfører arbeidet – altså et arbeid som ikke blir utført for profitt, men med det grunnleggende formålet om å gi best mulig velferd for beboerne.

– Det er en klar prioritering fra Arbeiderpartiet sin side at de ideelle aktørene skal oppleve at de blir sett og anerkjent for den jobben de gjør og får det fortrinnet i en konkurransesituasjon, sier nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik.

På Ammerudlunden sykehjem, Grorud i Oslo, september 2019.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik og byrårdsleder i Oslo, Raymond Johansen (AP) diskuterer ideelle aktører i eldreomsorgen på Ammerudlunden sykehjemNestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik og byrårdsleder i Oslo, Raymond Johansen (AP) diskuterer ideelle aktører i eldreomsorgen på Ammerudlunden sykehjem