En håpshilsen fra Syria

En håpshilsen fra Syria

Fader Alexi har igjen besøkt Diakonhjemmet og VID, og undervist lyttende studenter. Med seg har han et kraftfullt budskap fra et krigsherjet Syria: – Selv på steder hvor alt virker håpløst, kan det finnes håp.

Fader Alexi presenterer seg selv som en tjener for GOPA-DERD, som er avdelingen for økumeniske relasjoner og utvikling i Det gresk-ortodokse patriarkatet av Antiokia og hele Østen. Det er en betydningsfull og synlig organisasjon i alle deler av Syria, med 1714 ansatte, som tilbyr tjenester, styrker sosiale bånd og driver fredsarbeid i dette landet hvor krigen har pågått siden 2011.

Diakonhjemmet og VID har støttet GOPA-DERD økonomisk gjennom de siste årene.

– Å støtte GOPA-DERDs arbeid er ingen plikt, så det betyr mye for oss at folk er villige til å gjøre det. For dette sier jeg takk fra dypet av mitt hjerte, sier fader Alexi.

Et forandret samfunn

Selv om det pågår militære konflikter enkelte steder, er gjenoppbyggingsarbeidet i gang i mange områder. Alle deler av befolkningen står foran enorme utfordringer. Fader Alexi forklarer:

– Krigen har ført til en kollaps i infrastrukturen, lokalsamfunnene, økonomien, familiene og så videre. Selve veven av menneskelige relasjoner er blitt ødelagt. Nå arbeider vi for å bygge opp tjenester og institusjoner, og fremme dialog i lokalsamfunnene og økonomisk utvikling.

– Frem til 2011 var Syria et trygt land med en god økonomisk situasjon og velfungerende offentlige tjenester. Ingen var forberedt på en slik krise. I dag lider alle. Til og med de som var velstående før krigen, er nå fattige. Alle er avhengige av penger fra slektninger eller venner utenfor Syria.

Myndiggjøring av kvinner og barn

Fader Alexi forteller at 70 prosent av den voksne befolkningen i Syria i dag er kvinner, og en stor andel av barna i Syria har hatt sin oppvekst under krigen.

– Derfor er mye av arbeidet til GOPA-DERD rettet mot myndiggjøring av kvinner og barn. Vi har 41 tjenestesentre på mange forskjellige steder, og vi bruker disse som en plattform for å nærme oss vårt overordnede mål, som er å styrke de sosiale båndene og skape fred. Folk som kommer til tjenestesentrene våre, blir også invitert til å delta i andre programmer, som innebærer å tilbringe lengre tid sammen med folk med ulik bakgrunn. I begynnelsen av disse programmene kan det være spenninger mellom deltakerne. Men etter hvert blir de kjent med hverandre, og da kommer mange til en erkjennelse av at de selv ikke er de eneste ofrene. Vi er alle ofre for krigen.

– Still oss dette spørsmålet

Støtten fra Diakonhjemmet og VID har vært viktig, ifølge Fader Alexi. Sammen med budskapet om håp kommer han også med en utfordring. Han ber oss stille et bestemt spørsmål til organisasjonen han tjener, GOPA-DERD: «Hvordan kan vi hjelpe dere?»