Fagskolen Diakonova styrker sitt samfunnsbidrag gjennom sin første strategiplan

Fagskolen Diakonova styrker sitt samfunnsbidrag gjennom sin første strategiplan

Den nye strategien representerer en veiviser for fagskolens fremtidige initiativer, retninger og målsettinger.

Styret i Fagskolen Diakonova AS vedtok fagskolens første strategiplan for perioden 2024-2030, 4. desember 2023. Strategien understøtter fagskolens mål om å tilby fleksible utdanningsmuligheter som bidrar til livslang læring og kompetanseutvikling helse- og omsorgssektoren har behov for.

Strategien ble utviklet gjennom et samarbeid blant fagskolens ansatte, som sammen arbeidet for å identifisere nøkkelområder for vekst og kvalitetsforbedring.

Gry Ulvedalen, rektor ved Fagskolen Diakonova, uttalte - Denne strategiplanen representerer vårt engasjement for å levere høykvalitetsutdanning i takt med samfunnets behov. Vi ser frem til å iverksette disse strategiene og jobbe mot våre mål.

Følgende er blant de sentrale temaene som adresseres i planen:

  • Utdanning og læringsmiljø – Målet er å forberede studenter for meningsfulle karrierer gjennom faglig sterke lærere, bærekraftige studieprogrammer og et inkluderende og mangfoldig studiemiljø.
  • Organisasjon og vekst – Fagskolen ønsker å øke antall studenter, oppnå høy gjennomføringsgrad, effektivisere bruk av ressurser, skape et attraktivt arbeidsmiljø og sikre fagområdeakkreditering.
  • Samfunnsrelevans og utvikling – Fagskolen skal videreutvikle sitt samarbeid med arbeidslivet, styrke sin rolle som nasjonal aktør og vektlegge internasjonalisering.

Den fullstendige strategiplanen er tilgjengelig på fagskolens nettside.