Slik tenker man seg at den nye Diakonhjemmet T-banestasjon vil se ut når den står ferdig i 2028. I forgrunnen sees Slemdalsveien og broen som går over T-banelinjen og inn til det nye torget på Diakonhjemmet. Illustrasjon laget av Team Major på oppdrag for Sporveien. Endringer kan forekomme.

Slik tenker man seg at den nye Diakonhjemmet T-banestasjon vil se ut når den står ferdig i 2028. I forgrunnen sees Slemdalsveien og broen som går over T-banelinjen og inn til det nye torget på Diakonhjemmet. Illustrasjon laget av Team Major på oppdrag for Sporveien. Endringer kan forekomme.

Flertallet mener den nye T-banestasjonen bør hete Diakonhjemmet

Flertallet har talt – 60 prosent av høringsuttalelsene mener at den nye T-banestasjonen på Holmenkollbanen bør hete Diakonhjemmet, 35 % mener den bør hete Frøen, og 5 % har kommer med andre navneforslag. Innstillingen fra bydelsutvalg Vestre Aker velger likevel å se bort fra flertallets stemmer og går for Frøen som navn på stasjonen, og de nevner heller ikke brukerperspektivet med et ord.

Den 20. juni skal bydelsutvalget i Vestre Aker bestemme navn på den nye T-banestasjonen, som delvis skal bygges på Diakonhjemmets eiendom. De inviterte til en bred høringsrunde hvor de mottok hele 69 uttalelser.

Syv virksomheter/organisasjoner/foreninger ble eksplisitt invitert av bydel Vestre Aker til å gi innspill gjennom et høringsbrev 29.04.24. Det er blant annet Ruter, Sporveien, Diakonhjemmet sykehus, VID vitenskapelige høgskole og Vestre Aker Historielag. Av disse utvalgte mottakerne sier 6 av 7 at de ønsker Diakonhjemmet som navn på stasjonen.

Av de 69 uttalelsene som ble sendt inn mener 41 at Diakonhjemmet bør være navnet på den nye T-banestasjonen. Blant disse 41 svarene finner vi store samfunnsaktører som Helse Sør-Øst RHF, Ruter og Sporveien.

- Vi ser selvsagt utrolig takknemlig for at et så overveldende flertall ønsker at den nye T-banestasjonen skal hete Diakonhjemmet. Dette handler ikke bare om et navn, men om hensynet til alle brukerne av sykehuset, sier adm. direktør Ingunn Moser.

Bydelsutvalget åpnet den demokratiske prosessen med å spørre hva folk og institusjoner mener. Engasjementet er stort og retningen i høringsinnspillene er tydelig. Bydelsutvalg Vestre Aker går likevel for Frøen som navn – les innstillingen her.

Hvorfor er navnet så viktig for oss?

Det er tre grunner til at navnet på T-banestasjonen må være Diakonhjemmet:

  1. Hensynet til sykehusets brukere må vektlegges ved valg av navn. Diakonhjemmet det eneste sykehuset som ikke har en kollektivholdeplass som sier hvor pasienter skal når de trenger helsehjelp. Brukere av sykehuset kommer ikke bare fra bydelene i nærheten. 41 prosent av alle pasientkontakter på sykehuset (2023) er med pasienter som kommer fra andre bydeler, fra resten av landet og fra utlandet. De har igjen familie og pårørende som skal besøke dem. Det er viktig å gjøre det enkelt for dem å forstå hvor de skal gå av t-banen.
  2. I årene fremover får vi flere virksomheter og tjenester på området under paraplyen Diakonhjemmet. Med opptil 10 000 reisende til og fra området må vi sørge for at det blir lett for dem å finne frem til studiested, sykehuset eller jobben. Og selv om ikke alle virksomhetene vil ha navnet Diakonhjemmet i seg, vil Diakonhjemmet gi en indikasjon på hva som skjer i området.
  3. Diakonhjemmet har vært her i 134 år, og vi skal fortsette å være her i minst 134 år til. Vi har en historisk og en nåværende betydning som viktig aktør innenfor helse, omsorg, utdanning og forskning.

Den demokratiske prosessen

Bydel Vestre Asker har invitert til en demokratisk prosess og foreslått ett navn, med en kort begrunnelse. Når så mange som 69 instanser og privatpersoner har satt av tid og ressurser til å svare på en høring, så er dette et tydelig svar på oppfordringen fra bydelsutvalg Vestre Aker.

Vi mener det er viktig å legge merke til følgende høringsinnspill:

Bydel Vestre Akers eget seniorråd enstemmig foreslått Diakonhjemmet: «Vestre Aker seniorråd tilråder bydelsutvalget å vedta Diakonhjemmet som navn på T-banestoppet og Frøen som navn på den videregående skolen».

Ruter skriver følgende i sin uttalelse: «... Diakonhjemmet stasjon er det mest hensiktsmessige navnet på den nye stasjonen. Diakonhjemmet stasjon tilfredsstiller kravene til tydelighet, og diakonhjemmet sykehus er vurdert å være reisemålet for flest reisende. Diakonhjemmet sykehus er en stor arbeidsplass med mange ansatte og mange pasienter som kommer tilreisende fra hele byen og fra andre steder i landet.»

Sporveien skriver følgende i sin uttalelse: «Sporveien er av den klare oppfatning at ny T-banestasjon mellom Steinerud og Frøen bør hete Diakonhjemmet. Navnet Diakonhjemmet er presist og stabilt. Diakonhjemmet har like lang historikk som Nationaltheatret, og har vært med oss i over 130 år. Navnet tilhører en stor institusjon med viktige tjenester til offentligheten. Sykehuset tilhører riktignok en ideell stiftelse, men er ikke-kommersielt og har en viktig samfunnsnyttig funksjon som lokalsykehus for tre bydeler i Oslo. Navnet er entydig, i motsetning til Frøen, som mange i Oslo vil slite med å plassere og definere.»

Bydel Vestre Akers råd for personer med funksjonsnedsettelser har vedtatt: «Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelsers vedtak: Rådet foreslår at den universelt utformede T-banestasjonen får navnet Diakonhjemmet».

Skal stemmes i BU-møte 20. juni

Nå forventer vi at bydelsutvalget lytter til de grundige begrunnelser som disse 69 har gitt, når de skal avgi sin stemme i bydelutvalgsmøtet 20. juni.