Går til forskningen

Går til forskningen

Fra 1. januar 2020 begynner direktør for diakoni, kultur og kommunikasjon Sindre Skeie med doktorgradsstudier på fulltid.

– Jeg ble ansatt som kommunikasjonssjef i Diakonhjemmet stiftelse i 2014, og har sittet i hovedledelsen siden da. Min nåværende stilling har jeg hatt siden 2018. Det har vært spennende, givende, krevende, utfordrende og utrolig lærerikt. Da jeg ble ansatt, var det ut fra en tanke om at jeg skulle være med og styrke og utvikle Diakonhjemmets diakonale egenart. Det er en oppgave man aldri blir ferdig med, men jeg er takknemlig for at jeg de siste seks årene har fått kanalisere mange av mine evner inn mot dette oppdraget, i skjæringsfeltet mellom de tre fagområdene diakoni, kultur og kommunikasjon.

– Jeg oppdaget raskt at jeg kjente meg hjemme i møte med det diakonifaglige miljøet her ved Diakonhjemmet, og har lenge hatt lyst til å gjennomføre et doktorgradsarbeid knyttet til programmet for diakoni, verdier og relasjoner i profesjonell praksis. I fjor høst tok jeg de første kursene knyttet til ph.d.-graden. Fra nyttår kommer jeg altså til å arbeide med dette på fulltid, og trer da ut av min stilling i Diakonhjemmets ledelse.

– Dette blir altså ikke noen avskjed med Diakonhjemmet som sådan, men det er likevel et veiskille for meg, og derfor benytter jeg anledningen til å si noe som ligger meg på hjertet. Det jeg er aller mest glad for fra disse seks årene, er alle de brennende engasjerte menneskene jeg er blitt kjent med i det diakonale landskapet, både innenfor Diakonhjemmet, ellers i Norge og i europeisk og internasjonal sammenheng. Det finnes så mange, enten de er resepsjonister, sykepleiere, forskere, sekretærer eller ledere, som gir så mye av seg selv for at andre skal ha det godt. Jeg har fått mange gode venner som jeg vil fortsette å ha kontakt med, og engasjementet jeg har fått for diakonien, kommer jeg selvsagt til å bringe med meg inn i min nye hverdag.

– På vegne av Diakonhjemmet vil jeg takke Sindre for innsatsen så langt, sier administrerende direktør og forstander Ingunn Moser. – Hans engasjement for å koble diakoni, kultur og kommunikasjon har satt viktige spor. Jeg har visst en stund at Sindre ønsket å fordype seg innenfor fagområdet og gå den akademiske veien med doktorgradsstudier. Temaet hans om rollen og betydningen av kunst, kultur og estetiske uttrykk i diakonalt arbeid er faglig interessant for oss, og jeg gleder meg til å se hva som kommer ut av et forskningsprosjekt på det!