Forbønn

Forbønn

Innsettelse av Ingunn Moser

Ingunn Moser ble innsatt som forstander/adm.dir. under en enkel seremoni i kapellet ved Diakonhjemmet fredag 10. januar. Moser er den første kvinnelige forstander/adm.dir. i Diakonhjemmets 130 årige historie.

Overskriften for innsettelsen har vært «I byens hjerte», med undertittel kirker, diakonale organisasjoner og det sivile samfunns roller i bærekraftig byutvikling – et tema som har blitt belyst gjennom en rekke foredrag fra gjester fra inn- og utland. Bakteppet for disse to dagene har vært utviklingen av Diakonhjemmet hage som en arena for framtidens omsorg, helse og utdanning.

Biskop Kari Veiteberg, assistert av sykehusprest Aud Irene Svartvasmo, studentdiakon Elisabeth Nilsen Aas, og sykehusdiakon Gudmund Johnsen Wisløff, leste forbønnen:

Gud, vi ber for Ingunn Moser, som du har kalt til din medarbeider.
Vi ber om mot, styrke og velsignelse over hennes arbeid
som forstander og administrerende direktør her på Diakonhjemmet.
Takk for at du i kallet også gir et løfte om nærvær i tjenesten.
La henne få tjene deg hver dag med hengivenhet,
og bruke de evner og muligheter du har gitt henne
i et ærlig og samvittighetsfullt arbeid.
Gud vi ber deg.

Preken ved biskop i Oslo Kari VeitebergPreken ved biskop i Oslo Kari Veiteberg
Kari Veiteberg er biskop i OsloKari Veiteberg er biskop i Oslo