TIAGo, en robot-hjelper som kan hente ting og gjøre enkle oppgaver, snakker til gjester på Diakonveien Omsorg+.

TIAGo, en robot-hjelper som kan hente ting og gjøre enkle oppgaver, snakker til gjester på Diakonveien Omsorg+.

Internasjonalt besøk fra Tsjekkia bidro til inspirasjon og styrking av samarbeid

En gruppe internasjonale gjester som kom for å lære om erfaringer i eldreomsorgen har bidratt til å bygge engasjement på tvers av landegrensene.

6. juni var Diakonhjemmet vertskap for en delegasjon med 20 representanter fra Diaconia ECCB i Tsjekkia, en paraply-organisasjon for diakonale institusjoner som bl.a. driver eldreomsorg og boliger med tjenester for personer med funksjonsnedsettelser.

Diaconia ECCB ville besøke og lære om tjenestene Diakonhjemmet tilbyr i eldreomsorg, for å skape nettverk og bygge samfunnsengasjement på tvers av landegrensene.

En gruppe med internasjonale gjester fra Diaconia ECCB i Tsjekkia og ansatte fra Diakonhjemmet utenfor Diakonveien Omsorg+.En gruppe med internasjonale gjester fra Diaconia ECCB i Tsjekkia og ansatte fra Diakonhjemmet utenfor Diakonveien Omsorg+.

Faglig program på Omsorg+ og Hovseterhjemmet

Gjestene ble ønsket velkommen av Diakonhjemmets adm.dir. og forstander Ingunn Moser i Diakonveien Omsorg+. Moser holdt en presentasjon om Diakonhjemmet og løftet bl.a. bærekraft, innovasjon og samspill som sentrale temaer.

Gjestene fikk også en presentasjon om Diakonhjemmet Omsorg og var på en omvisning i Omsorg+. Et høydepunkt var en demonstrasjon av TIAGo fra Universitetet i Oslo. Dette er en robot-hjelper som kan hente ting og gjøre enkle oppgaver.

Etter lunsj reiste gruppen videre til Hovseterhjemmet, hvor de lærte om Sonas-programmet, som er et multisensorisk sansestimuleringsprogram for å bedre kommunikasjonskapasiteten hos personer med demens. Delegasjonen fikk også høre sangkoret på Hovseterhjemmet og viste sin takknemlighet for det musikalske innlegget ved å synge en sang på tsjekkisk.

Samarbeid gir inspirasjon for begge parter

- Diaconia ECCB i Tsjekkia tilbyr noen av de samme diakonale tjenestene som våre, sier Moser. Vi møtes jevnlig i den interessepolitiske organisasjonen Eurodiaconia. Internasjonalt samarbeid mellom diakonale organisasjoner bidrar til faglig utvikling og nye og utvidede perspektiver på vår egen drift. Det gir inspirasjon til begge parter, bygger nettverk og tilbyr meningsfulle arenaer for læring.

- Det er inspirerende å se hvordan Diakonhjemmet gjør en forskjell her i Norge, uttaler Hana Sklenarova, direktør for Diaconia ECCB. Vi vil gjerne ta med oss disse erfaringene tilbake til Tsjekkia.

Gjester synger en sang på tsjekkisk til medlemmene av sangkoret på Hovseterhjemmet.Gjester synger en sang på tsjekkisk til medlemmene av sangkoret på Hovseterhjemmet.