Lisbet Sørgjerd

Lisbet Sørgjerd

Lisbet Sørgjerd ny daglig leder ved Nordberghjemmet

1. januar 2019 starter Lisbet Sørgjerd (47) som daglig leder (institusjonssjef) ved Nordberghjemmet.

Hun kommer fra stillingen som daglig leder ved Frognerhjemmet. Frognerhjemmet blir lagt ned 31. desember.

Lisbet er sykepleier, og har økonomi og administrasjon fra BI samt personaladministrasjon fra Folkeuniversitetet i Hordaland.

Lisbet har også vært enhetsleder ved Barnemedisinsk avdeling, OUS-Rikshospitalet.

– Jeg er glad for at Lisbet har takket ja til stillingen og nå blir en del av lederteamet ved Diakonhjemmet Omsorg, sier direktør Helle Gjetrang.