OBOS har kjøpt Felt A i Diakonhjemmet hage og det var en fornøyd ledelse som fredag morgen møttes ved tomten på Diakonhjemmet. Fra venstre; Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS. Ingunn Moser, administrerende direktør Diakonhjemmet, Ingunn Andersen Randa, konserndirektør boligutvikling storby, OBOS og Runar Nygård, leder for avdeling Utvikling, innovasjon og bærekraft (UIB) i Diakonhjemmet Stiftelse. Foto: Pål A. Berg/Diakonhjemmet

OBOS har kjøpt Felt A i Diakonhjemmet hage og det var en fornøyd ledelse som fredag morgen møttes ved tomten på Diakonhjemmet. Fra venstre; Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS. Ingunn Moser, administrerende direktør Diakonhjemmet, Ingunn Andersen Randa, konserndirektør boligutvikling storby, OBOS og Runar Nygård, leder for avdeling Utvikling, innovasjon og bærekraft (UIB) i Diakonhjemmet Stiftelse. Foto: Pål A. Berg/Diakonhjemmet

OBOS skal bygge boliger ved Diakonhjemmet

OBOS kjøper 12 mål tomt av Diakonhjemmet for å bygge boliger. Salget av Felt A i Diakonhjemmet hage skal de neste årene bidra til å finansiere videre utvikling innenfor helse, omsorg og utdanning.

Interessen for den unike tomten har vært stor, helt siden prospektet ble presentert for markedet i april. Rundt 40 boligutviklere i 15 ulike konstellasjoner har vært med i budrunder, fram til OBOS fikk tilslaget.

– I de neste fire årene vil utviklingsprosjektet Diakonhjemmet hage bety en omfattende utvidelse av våre virksomheter og tjenestetilbud. Vi står foran store investeringer, og salget av tomten vil gi oss mulighet til å realisere planene vi har arbeidet med i over 10 år, sier styreleder Paul Erik Wirgenes.

– Salget bidrar til at vi kan utvikle fremtidens tilbud på vårt område som byens beboere sårt trenger. Diakonhjemmet har alltid vært opptatt av å forvalte våre verdier for å møte menneskers og samfunnets behov, påpeker Wirgenes.

Første byggetrinn av Diakonhjemmet hage, Diakonveien Omsorg+ med 124 leiligheter og aktivitetssenter, sto ferdig i 2020. De neste byggetrinnene fram mot 2028 inneholder blant annet:

  • En ny flerbrukshall, tilgjengelig for studiemiljøene, idretten og bydelen også etter skoletid.
  • En utvidet campus for VID vitenskapelige høgskole og Fagskolen Diakonova.

En tomt med sjeldne kvaliteter

Felt A i Diakonhjemmet hage er regulert til boligformål og har en utnyttelsesgrad som tilsier rundt 200 boliger. OBOS starter nå detaljert planlegging av prosjektet og sikter på salgs- og byggestart i løpet av 3 år.

– Denne eiendommen har en fantastisk beliggenhet mellom Majorstuen og nye Diakonhjemmet T-banestasjon. Med ny T-baneforbindelse mot Fornebu under bygging, er dette et område i spennende utvikling, samtidig som det har mange etablerte kvaliteter, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

OBOS skal utvikle et godt og variert tilbud av boliger som harmonerer fint med nabolaget og området rundt.

- Vi ser for oss å bruke hele verktøykassen når det skal bygges boliger for medlemmene her, det betyr blant annet å tilby kjøp med ordningene Bostart og Deleie. Vi vil også se på spesielle boligtilbud rettet mot eldre og vurdere bokollektiv for en yngre målgruppe som en del av boligmiksen, sier konsernsjef i OBOS, sier Siraj.

Salgssum til viktige samfunnsformål

Meglerne Newsec AS og Hadrian Eiendom AS, samt advokatfirmaet Sands, har ledet arbeidet med å finne en kjøper.

– Utover den meget attraktive beliggenheten har flere av boligutviklerne vært ekstra motivert fordi salgssummen skal brukes til viktige samfunnsformål i nærområdet, uttaler meglerne Håkon Heiberg Styrvold (Newsec) og Robert Fjelli (Hadrian).