Lan Marie Nguyen Berg, byråd miljø og samferdsel, og Idar Magne Holme, administrerende direktør/forstander, signerte avtalen i Oslo Rådhus.  Foto: Redink/Thomas Haugersveen for Klimaetaten.

Lan Marie Nguyen Berg, byråd miljø og samferdsel, og Idar Magne Holme, administrerende direktør/forstander, signerte avtalen i Oslo Rådhus. Foto: Redink/Thomas Haugersveen for Klimaetaten.

Signerer klima-avtale med Oslo kommune

Sammen med et 90-tall andre firma og organisasjoner i Oslo er Diakonhjemmet nå blitt partner i «Næring for klima». Avtalen forplikter Diakonhjemmet til å bidra for å gjennomføre Oslos klimamål.

- Oslo kommune har vært tydelig på at samspill mellom næringsliv og kommune er avgjørende for å kunne redusere klimagassutslippene. Denne avtalen er en fortsettelse av den miljøsatsingen vi har fått på plass de siste månedene. En satsing som meget tydelig viser at vi mener alvor i Diakonhjemmets engasjement for en mer bærekraftig utvikling, sier Jon R. Solsrud, prosjektleder for miljø og utvikling.

- Diakonhjemmet har forpliktet seg til å følge 10 strakstiltak for grønne bygg.

- Diakonhjemmet hage skal sertifiseres gjennom BREEAM Communities – Europas ledende miljøsertifisering. Dette er det første prosjektet sertifisert i Oslo, og det største prosjektet i hele Norge.

Oslo må ha med seg næringsliv og innbyggere

Bakgrunnen for «Næring for klima» er Oslo kommunes ambisiøse klimamål om å kutte utslippene av klimagasser med 36 prosent innen 2020, og redusere utslippene med 95 prosent innen 2030. For å få til dette er man avhengig av å ha med seg både næringsliv og innbyggerne i kommunen.

Når man blir partner i Næring for klima, viser virksomheten at den vil bidra til å oppnå Oslos klimamål, ønsker å gjennomføre konkrete klimatiltak i egen bedrift og delta aktivt i nettverket. På den måten har man etablert et møtested mellom Oslo kommune og virksomheter i hovedstaden. Her kan kommunen og bedrifter utveksle erfaringer om klimaprosjekter, spre informasjon om støtteordninger og tiltak, og videreutvikle virkemidler for klimakutt.

Følgende bedrifter signerte klima-avtalen med Oslo kommune:  fra venstre: Tone Omsted (Investor Relations Manager, Entra), Arve Regland (administrerende direktør, Entra), Anette Espeli (kommunikasjonssjef samfunnsansvar, Sporveien), Idar Magne Holme (administrerende direktør/forstander, Diakonhjemmet), Torgeir Kristiansen (konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Sporveien), Cato Hellesjø (konsernsjef, Sporveien), Lan Marie Nguyen Berg (byråd miljø og samferdsel), Merete Saugestad (Sustainability Manager, Atkins Norge), Espen Fjeld (administrerende direktør, Energi Salg Norge), Helge Haugland (Sales Manager, Energi Salg Norge), Pierre Bastviken (administrerende direktør, Atkins Norge), Jon Reidar Solsrud (prosjektleder, Diakonhjemmet).  Foto: Redink/Thomas Haugersveen for Klimaetaten.Følgende bedrifter signerte klima-avtalen med Oslo kommune: fra venstre: Tone Omsted (Investor Relations Manager, Entra), Arve Regland (administrerende direktør, Entra), Anette Espeli (kommunikasjonssjef samfunnsansvar, Sporveien), Idar Magne Holme (administrerende direktør/forstander, Diakonhjemmet), Torgeir Kristiansen (konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Sporveien), Cato Hellesjø (konsernsjef, Sporveien), Lan Marie Nguyen Berg (byråd miljø og samferdsel), Merete Saugestad (Sustainability Manager, Atkins Norge), Espen Fjeld (administrerende direktør, Energi Salg Norge), Helge Haugland (Sales Manager, Energi Salg Norge), Pierre Bastviken (administrerende direktør, Atkins Norge), Jon Reidar Solsrud (prosjektleder, Diakonhjemmet). Foto: Redink/Thomas Haugersveen for Klimaetaten.