Påskens meditasjonshefte - sommerfugler og håp

Påskens meditasjonshefte - sommerfugler og håp

Sommerfuglen er et symbol på forvandling; en larve omformer seg til en puppe som deretter forvandler seg til en vakker sommerfugl. Derfor er den et gammelt symbol på oppstandelse og håp, og tema for årets meditasjonshefte denne påsken.

Ingunn Moser, adm. direktør og forstander, sier det slik i forordet til årets hefte:

«Vi trenger sommerfuglene. Det er mye vi må ha tro på, mye vi må håpe på, og mye vi må bevege i dag. Vi tror, og vi vil bidra til å skape denne bevegelsen.

Evnen til å følge mennesker i alle faser fra fødsel til død, fra barnehage og gjennom utdannings- løpet, i arbeidsliv og helse- og omsorgsinstitusjoner, krever kompetanse og kunnskapsutvikling. Mulighet til å være der når sykdom må behandles eller ved behov for omsorg i alderdommen, krever kapasitet.

Våre velferdssystemers bærekraft utfordres. Å få til sosial, økonomisk og klimamessig bærekraft er nå en større kamp i lys av krigens ugjerninger og dens enorme konsekvenser i store deler av verden. Derfor trenger vi å se sommerfuglene. I kirken tror vi på forvandlingens og forandringens mulighet.»

Tekstene i påskens meditasjonshefte er skrevet av Jarl Bøhler, sykehusprest ved Diakonhjemmet sykehus. Gjennom små, korthogde, refleksjoner prøver han å formidle håp og undring.

en bønn
ikke om lykke, fred og harmoni
ikke om evig liv, heller
bare om en stripe av lys
et blaff av håp

Fotografiene er tatt av Pål A. Berg, kommuniksjonssjef ved Diakonhjemmet Stiftelse.