Fra venstre Tommy Thompson, innovasjons- og fagleder, Helle Dorthea Gjetrang, direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS, Hanne Fosser, kvalitets- og utviklingsleder, og Asgeir Frankmo, daglig leder

Fra venstre Tommy Thompson, innovasjons- og fagleder, Helle Dorthea Gjetrang, direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS, Hanne Fosser, kvalitets- og utviklingsleder, og Asgeir Frankmo, daglig leder

Steg Norge blir del av Diakonhjemmet Omsorg

– Ved at Steg Norge nå blir en del av Diakonhjemmet Omsorg AS vil vi få et mer helhetlig tjenestetilbud. Vi har fra før barnehager, familievern, samtalesenter og omsorgstjenester. Nå får vi også barnevern, og det er vi veldig glade for, sier Helle Dorthea Gjetrang, direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS.

Det ideelle samvirkeforetaket Steg Norge ble startet i 2017, og har levert beredskaps- og familiehjem, og tiltak for barn og foreldre, til kommunalt og statlig barnevern. I tillegg vil de nå tilby hjemmebaserte tiltak, veiledning og konsulentoppdrag. Virksomheten har tre ansatte, og vil fra 1. juni få hovedbase ved Diakonhjemmet i Oslo.

– Vil bli en betydelig aktør

– Vi ønsker å bli en betydelig aktør innen det ideelle barnevernet, og jeg gleder meg til å komme i gang med denne satsingen, sier daglig leder i Steg Norge, Asgeir Frankmo.

Frankmo fortsetter som daglig leder, og vil i tillegg også få ansvaret for samtalesenteret Dialog.

– Det vi nå er vitne til er den første ideelle organisasjonen som har barnevern, familievern, BUP, høgskole og et samtalesenter i én og samme virksomhet. Gjennom sammenslåingen er målet å kunne utnytte synergiene mellom de ulike ressursene under Diakonhjemmet.

Dette gir oss en unik mulighet til å påvirke utviklingen av det nasjonale barnevernfeltet i årene som kommer, sier Frankmo.

– Tettere samarbeid med Oslo kommune

Gjetrang sier at det å kunne utvide virksomheten til også å gjelde barnevern er en gammel drøm:

– Ved at vi får dette på plass ser vi også for oss store muligheter i samvirket mellom barne- og ungdomspsykiatrien ved Diakonhjemmet sykehus og forskningsmiljøet ved VID vitenskapelige høgskole. Steg Norge har i dag fosterhjem i Vestfold, Hedmark og Viken. Men vi ser muligheter for å utvide, og håper å få til et enda tettere samarbeid med Oslo kommune rundt barnevern. Vi har nå et solid og variert fagmiljø i og rundt vår virksomhet, og det er både betryggende og ganske unikt, sier Helle Dorthea Gjetrang.