(F.v) Konferansier Asta Busingye Lydersen, Knut Ivar Bjørlykhaug, VID vitenskapelige høgskole, Jan-Olav Henriksen, MF vitenskapelige høgskole, og Edel Gervin, Bragernes menighet

(F.v) Konferansier Asta Busingye Lydersen, Knut Ivar Bjørlykhaug, VID vitenskapelige høgskole, Jan-Olav Henriksen, MF vitenskapelige høgskole, og Edel Gervin, Bragernes menighet

Temaet miljøkamp og sosial rettferdighet engasjerte

Med et sterkt engasjement for temaet «Grønn diakoni – Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen?» feiret 275 deltakere Diakoniens dag den 24. april.

Diakonhjemmets årlige konferanse satte søkelyset på den viktige forbindelsen mellom miljøvern og omsorg for sårbare samfunnsgrupper. Deltakere fra bl.a. kirke, diakonale institusjoner, offentlig sektor, frivillig sektor og sivilsamfunnet, samlet seg på Diakonhjemmet og noen fulgte konferansen digitalt.

- Diakoniens dag er en viktig anledning til å vise at miljøkamp og sosiale utfordringer ofte er tett sammenvevd. Norge og resten av verden trenger ikke bare bærekraftige løsninger. Vi trenger bærekraftige og inkluderende løsninger alle kan gjennomføre, sa administrerende direktør og forstander Ingunn Moser i sitt åpningsinnlegg.

- Det betyr faktisk at vi må og skal øke på en ting: vårt diakonale fotavtrykk. Vi skal være en samfunnsaktør som viser vei, får til mer sosiale tiltak samtidig med at vi reduserer vårt avtrykk på klima, la hun til.

Åpningsinnlegg med administrerende direktør og forstander Ingunn MoserÅpningsinnlegg med administrerende direktør og forstander Ingunn Moser

Å skape engasjement

Temaet om mennesket i skaperverket og refleksjoner rundt en etikk for bærekraft ble presentert med et innlegg ledet av Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi, MF vitenskapelige høgskole. Sammen med Knut Ivar Bjørlykhaug, førsteamanuensis ved VID og Edel Gervin, diakon i Drammen diskuterte han vårt forhold til skaperverket og vårt ansvar for en større helhet.

Henriksen mente at klimaspørsmålet ikke bør være noe teknisk, men noe praktisk som alle kan bidra til og gjøre sammen. Det handler om å skape engasjement som varer over lang tid.

Pause på Diakoniens dagPause på Diakoniens dag

Det internasjonale perspektivet

Målet for Diakoniens dag i år var å styrke både generasjonsperspektivet, det internasjonale perspektivet og engasjementet.

Heather Roy er generalsekretær i Eurodiaconia i Brussel (paraplyorganisasjon for diakonale organisasjoner i Europa). Hun snakket om miljøkamp og sosial rettferdighet i Europe. Et viktig punkt Roy delte var at økonomisk utvikling fortsatt er drivkraften bak de fleste endringene, og at ikke alle europeiske land utvikler seg i samme hastighet. Det er noen land som blir hengende etter.

Roy uttalte at nøkkelen er - Å balansere sosiale behov og miljøbehov for å skape en mer bærekraftig fremtid. De bør forsterke hverandre, ikke konkurrere om ressursene.

(F.v) Konferansier Asta Busingye Lydersen, Tale Hungnes, Caritas Norge, Kjersti Grosvold Maudal, VID vitenskapelige høgskole og Heather Roy, Eurodiaconia(F.v) Konferansier Asta Busingye Lydersen, Tale Hungnes, Caritas Norge, Kjersti Grosvold Maudal, VID vitenskapelige høgskole og Heather Roy, Eurodiaconia

Å fremme grønn diakoni gjennom ulike tiltak

Det ble arrangert flere typer aktiviteter for deltakerne hvor man aktivt satte fokus på hva som må gjøres i arbeidet med grønn diakoni.

En pilgrimsvandring gjennom de vakre parkområdet rundt Diakonhjemmet skulle bidra til et fokus på mennesker som rammes av klimaendringer og som tvinges på flukt. Deltagerne gikk sammen i solidaritet mot bl.a. forbruksmønstrene og politikken som skader jorda.

En panelsamtale om refleksjoner om klimaendringer og klimatiltak gav publikum et unikt innblikk fra et generasjonsperspektiv. Ungdomsledere fra politikk og organisasjoner fra sivilsamfunnet kunne fortelle at deres generasjon er fast bestemt på å handle for å redusere menneskeskapte påvirkninger på miljøet. De understreket viktigheten av å inkludere unge mennesker i beslutningsprosesser som angår klimaet og sosial rettferdighet.

Gjennom 4 ulike workshops fikk publikum anledning til å engasjere seg aktivt og høre om konkrete tiltak. Aktører fra forskning, helse, politikk og sivilsamfunn diskutert hvordan man kan kombinere miljøvern og sosial rettferdighet i praksis.

Blant flere eksperter og klimaaktivister ledet Erik Sveberg Dietrichs en workshop om hvordan menneskeskapte klimaendringer påvirker helsen vår. Sveberg Dietrichs, som er forfatter og overlege ved Diakonhjemmet sykehus, og førsteamanuensis ved UiO og UiT, delte noen gode eksempler fra sin erfaring.

Panelsamtale (F.v) Tale Hungnes, Caritas Norge, Maria Timmann Mjaaland, KFUK-KFUM-Global, Astrid Hoem, AUF, og Anja Bakken Riise, Framtiden i våre henderPanelsamtale (F.v) Tale Hungnes, Caritas Norge, Maria Timmann Mjaaland, KFUK-KFUM-Global, Astrid Hoem, AUF, og Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender

Grønn diakoni krever handling

Bård Mæland, som er rektor ved VID vitenskapelige høgskole, snakket om de diakonale utfordringene fremover. Han avsluttet konferansen med å minne publikum om at grønn diakoni krever handling på både individuelt og samfunnsmessig nivå. Vi må omforme vår livsstil som enkeltpersoner for å fremme både miljømessig og sosial rettferdighet.

- Takk til alle dere som deltok, både med innsikt og faglige bidrag. Dette temaet er i kjernen av hvem vi er som Diakonhjemmet. Det skal vi holde i og jobbe for å løfte. Både med flere tiltak som vår store sektor og kirkelig forankring kan bidra til. Men også ved å forvente mer konkret politikk som adresserer klima og sosial bærekraft, avsluttet Ingunn Moser.

Deltagere går pilegrimsvandring på Diakonhjemmets områdeDeltagere går pilegrimsvandring på Diakonhjemmets område

Konferansen adresserer spørsmålene som preger vår tid

Diakoniens dag har vært arrangert siden 2007 og har om lag 250-275 deltakere hvert år. Konferansen feirer Diakonhjemmet grunnleggingsdag, som var 21. april 1890.

Hvert år oppfordres konferanses deltagere til å reflektere over ulike temaer som preger vår tid og inspirerer til egne handlinger og engasjement.