Foto: Omar Haj Kadour, AFP

Foto: Omar Haj Kadour, AFP

Vi må gjøre det vi kan for å bidra

Forferdelige beskrivelser og bilder fra jordskjelvområdene i Tyrkia og Syria treffer oss. Behovet for hjelp er enormt, og det er krevende å få inn hjelp til dem som trenger det mest. I Norge har mange venner, familie, naboer og kollegaer som er direkte berørt av hendelsene.

- Vi må forsøke å gjøre det vi kan for å bidra. Som medmennesker kan vi stille opp med støtte og hjelp til berørte i våre nettverk. Økonomisk kan vi bidra gjennom organisasjoner som har mulighet til å nå frem med nødhjelpen, sier administrerende direktør og forstander Ingunn Moser ved Stiftelsen Diakonhjemmet.

- Kirkens Nødhjelp har et langsiktig samarbeid i Syria og klarte i løpet av det første døgnet å starte nødhjelprespons i to av de hardest rammede byene etter jordskjelvet i Syria. Stiftelsen Diakonhjemmet har bestemt seg for å støtte Kirkens Nødhjelps arbeid for jordskjelvrammede og oppfordrer alle som har mulighet til å gjøre det samme avslutter Moser.

Her kan du gi til Kirkens Nødhjelp

VIPPS 2426
Konto 1594.22.87426

Merk med «Syria»

Les om Kirkens Nødhjelps katastroferespons i Syria

Gi livsviktig nødhjelp til jordskjelvrammende. Folk i nød skal ha hjelp. VIPPS til 2426, Kirkens NødhjelpGi livsviktig nødhjelp til jordskjelvrammende. Folk i nød skal ha hjelp. VIPPS til 2426, Kirkens Nødhjelp