Ingunn Moser

Ingunn Moser

VID-rektor ny toppleder ved Diakonhjemmet

Ingunn Moser (54) er tilsatt som ny administrerende direktør/forstander ved Det norske Diakonhjem. Hun tiltrer 1. august.

Styreleder Paul Erik Wirgenes fremhever særlig Ingunn Mosers brede kompetanse innen utdanning, helse og omsorg.

– Moser har betydelig ledererfaring, og kjenner Diakonhjemmet godt gjennom mange år som del av hovedledelsen. Ingunn Moser har kombinert forskning innen helse, omsorg og utdanning med innovative endringsprosesser og god hverdagsledelse. Tilsettingsprosessen har vært svært omfattende, med mange dyktige kandidater fra inn- og utland. Styret gleder seg også over å kunne tilsette den første kvinnen som øverste leder i Diakonhjemmets 129-årige historie.

– Diakonhjemmet spiller en viktig rolle i mange menneskers liv, og yter viktige bidrag til samfunnets tilbud innen helse, omsorg og utdanning. Diakonhjemmet er en framoverlent organisasjon som er opptatt av å møte både byens og samfunnets behov, sier Wirgenes.

– Full av forventning

– Diakonhjemmet og andre diakonale institusjoner er viktige deler av samfunnsveven. Vi har vært pionérer innenfor utdanning, helse og omsorg, og har vært med å forme velferdssamfunnet. Det å få ta denne historien videre og forme framtidas diakoni, er en meningsfylt og spennende oppgave, sier Ingunn Moser.

– Vi skal fortsette å levere på samfunnsoppdraget ved å svare på behov, utvikle tjenestene og løse samfunnsoppgaver – i samarbeid med Oslo kommune, Helse Sør-Øst, statlige myndigheter, kirken og andre samarbeidspartnere. Jeg ser fram til samarbeid!