Foto: Aldring og helse

Sonas programmet

Sonas-programmet er et program for multisensorisk sansestimulering som involverer kognitiv, sensorisk og sosial stimuerling som inkludere alle fem sansene: berøring, lukt, smak, hørsel og syn.

Sonas, som er et gælisk ord og betyr velvære, gleder og tilfredshet, ble utviklet av Søster Mary Threadgold i 1990 som en terapeutisk aktivtet for personer som har betydelig kommunikasjonsutfordringer, først og fremst som et resultet av demens.

Målsetning

Målet med Sonas-programmet er:

 1. å aktivere det potensialet for kommunikasjon som er bevart hos eldre personer med kommunikasjonsutfordringer
 2. å oppmuntre til å skape et miljø som vil lette kommunikasjonen

Gjennomføring

Programmet gjennomføres minst to ganger i uken i grupper med inntil åtte deltagere og følger den samme strukturen hver gang. Dette er basert på antagelsen om at repetisjon vil hjelpe den enkelte til å huske, samt fremme kommunikasjon. Hver samling varer 45 minutter og ledes av en sertifisert Sonas gruppeleder som er opplært i Sonas-programmet.

Programelementer

Programmet består av følgende elementer:

 • Signaturmelodi og hilsen
 • Øvelser til musikk
 • Lukt
 • En "allsang" som inkluderer tre kjente sanger
 • Avslappende musikk / massasje (smak og berøringssans stimuleres)
 • Musikk med slaginstrumenter
 • Bli med i ordtak
 • Lytte til poesi
 • Bidrag
 • Andre “allsang”
 • Avsluttende sang og signaturmelodi


Sonas-programmet er en evidensbasert metode utviklet i Irland og har vist seg å ha effekt på kommunikasjon og livskvalitet hos personer med demens.