Fra Diakoniens dag 2022.  Foto: Kjell Håkon K. Larsen

Diakoniens dag - arrangert siden 2007

Hvert år feirer Diakonhjemmet grunnleggelsesdagen, som var 21. april 1890, med en hel dag viet diakoni. Diakoniens dag har blitt arrangert siden 2007.

Tidligere arrangementer

Vi har samlet programmet for de ulike arrangementene helt siden 2007:

Diakoniens dag 2024: Tema «Grønn diakoni – Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen?»

Diakoniens dag 2023: Tema «Konferanse: Fellesskap i forskjellighet – hvordan ta ulikheter på alvor?». På denne siden finner du også lenker til video-opptak av hovedforedragene.

Diakoniens dag 2022: Tema «Rasisme og diskriminering» På denne siden finner du også lenker til video-opptak av hovedforedragene.

Diakoniens dag 2021: «Sårbarhet i og etter koronaens tid». På denne siden finner du også lenke til video-opptak av hovedforedragene.

Diakoniens dag 2020: Avlyst på grunn av pandemi og nedstengning.

Diakoniens dag 2019: «Veier til fellesskap - om betydningen av identitet og tilhørighet».

Diakoniens dag 2018: «Frivillighetens mange ansikter. Ildsjel eller utbrent, verdsatt eller glemt?»

Diakoniens dag 2017: «Bærekraftige liv – om å høre til, om å være en medborger og om grønne nabolag».

Diakoniens dag 2016: «Mangfold – en gave og en oppgave». Hva er premissene for å lage gode fellesskap og et godt samfunn i en mangfoldig tid?

Diakoniens dag 2015: «Det handler om å leve – kilder til helse og mening».

Diakoniens dag 2014: «Livsviktige relasjoner – alle trenger noen».

Diakoniens dag 2013: «Ensomhetens mange ansikter».

Diakoniens dag 2012: «På godt og vondt – livet som gave og oppgave»

Diakoniens dag 2011: «Trygg, glad, fri». Diakoniens dag om barn.

Diakoniens dag 2010: «Jeg og døden»

Diakoniens dag 2009: «Forandringens kraft». Fag. Frivillighet. Fellesskap.

Diakoniens dag 2008: «Ingen er bare...». En dag om den nye diakoniplanens definisjon av diakoni.

Diakoniens dag 2007: «Ung, gudløs og lykkelig». En dag om ungdomskultur, samliv, eldrebølgen og diakoni på 2000-tallet.