Parkering ved Diakonhjemmet

Parkering på Diakonhjemmet

Besøker du Diakonhjemmet med bil og trenger parkering se se etter avgiftsparkeringen som er skiltet med "Parkering mot avgift".

Pris er kr 25,- per time i tidsrommet 08.00–17.00. Søndager og røde dager kan du parkere gratis. Julaften, påskeaften og nyttårsaften regnes som hverdager med avgift til klokken 17.00.

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.

Billettløse besøksparkeringsplasser

Det er billettløs parkering på de to store besøksparkeringsplassene på Diakonhjemmet. Den ene besøksparkeringsplassen har innkjøring fra Diakonveien nedenfor VID vitenskapelige høgskole, og den andre har innkjøring fra Reidar Kobros vei nedenfor Diakonhjemmet sykehus.

Et kamera registrerer bilens kjennemerke ved innkjøring. Man betaler enten i automaten ved utkjøring, via EasyPark appen, eller på nett til Park Nordic innen 72 timer. Det er mulig å få faktura tilsendt fra Park Nordic (administrasjonsgebyr påløper).

Besøkende med HC-kort for forflytningshemmede

Det er egne oppmerkede plasser for forflytningshemmede med gyldig HC-kort. For besøkende til Diakonhjemmet sykehus ligger plassene nedenfor inngangen til poliklinikkene i Reidar Kobros vei, og lengere opp i Reidar Kobros vei i nærheten av sykehusets hovedinngang.

Det er også HC-plasser langs Diakonveien nedenfor VID vitenskapelige høgskole, i parkeringskjelleren i Diakonveien Omsorg+ og ved samtalesenteret Dialog.

Elbilplasser

Det er 9 el-bilplasser. Det er ikke lås på ladestasjonene. Husk parkeringsavgift. 8 plasser er på parkeringsplassen nedenfor sykehuset med innkjøring fra Reidar Kobros vei, og det er 1 plass ved Hartvig Halvorsensvei 2.

MC

MC kan parkere gratis på oppmerket område på nederst på parkeringsplassen som ligger nedenfor Diakonveien 14. Innkjøring fra Diakonveien. Innkjøring og området er skiltet MC-parkering.

Avtale

Park Nordic har på oppdrag for Utleie og drift ansvaret for parkering ved Diakonhjemmet.

Kontrollavgift

Hvis du mener at du er urettmessig ilagt kontrollavgift kan du klage på avgiften.

For alle henvendelser vedrørende parkering, avtaler, lading, faktura etc. skal Park Nordic kontaktes.

E-post: office@parknordic.no

Telefon: +47 21 42 20 00