Den emosjonelle grunnmuren – satsningsområde 2018–2019

Om Borgenveien barnehage

Diakonhjemmet barnehage Borgenveien er en del av Diakonhjemmet Omsorg og jobber ut fra mottoet «Engasjert for mennesket» og visjonen «Nyskaper i tjeneste for vår neste».

Barnehagen består av fire avdelinger med totalt 54 plasser.

  • Tommeliten 0–3 år
  • Tyrihans 0–3 år
  • Askeladden 3–6 år
  • Veslefrikk 3–6 år

Alle barn og voksne skal bli møtt på en anerkjennende måte

Visjon for Borgenveien barnehage

For at barna skal utvikle empati, innlevelse, forståelse og evne til å fungere godt i samhandling med andre, må vi voksne møte dem på samme måte. Det krever at vi er ydmyke, interesserte og tar barna på alvor. Barna lærer å kjenne seg selv gjennom den måten vi møter dem på. Våre mål for barn og voksne er:

  • tilstedeværende og empatiske voksne og barn
  • voksne som er gode rollemodeller
  • trygge barn som er gode lekekamerater
  • glade barn og voksne

«Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, …»

(Barnehageloven § 1) 2.1

Barnehage med diakonal profil

Vår diakonale profil vil være synlig i møte med barn og foreldre, både i det daglige og i spesielle eller vanskelige livssituasjoner.

Organisering

Barnehagen er eid av Diakonhjemmet Omsorg, og ligger ved Majorstuen i Oslo på Diakonhjemmets område. Borgenveien barnehage har et tett samarbeid med Diakonhjemmet barnehage Steinerud med felles verdigrunnlag og søknadsinformasjon.

Barnehagen har prioritet for barn av ansatte og studenter på Diakonhjemmet, men en stor andel av barna kommer fra nabolaget vårt.

Barnehagen ligger på Diakonhjemmets område, ble bygget i 1986 og åpnet i august samme år.

Borgenveien barnehage

E-post: borgenveien.barnehage@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 930 93 287

Barnehagen ligger i en gammel eplehage ved Diakonhjemmet Sykehus

Besøksadresse: Borgenveien 7, 0370 Oslo

Gå til kontaktsiden