Ansatte

Runar Nygård

Sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft
runar.nygard@diakonhjemmet.no