Ansatte

Mangler bilde

Nikolett Laura Tarcsa

Husvert og stedfortreder for daglig leder
nikolett.tarcsa@diakonhjemmet.no
Mangler bilde

Norunn Bru Rem

pedagogisk leder Trollstua
norunn.rem@diakonhjemmet.no

Randi Hukari

Avdelingsleder for publikumsavdelingen og sykehusekspedisjonen
randi.hukari@diakonsyk.no
Mangler bilde

Rediet Bahita

driftskoordinator hjemmesykepleie vest
rediet.bahita@diakonhjemmet.no