Frivillig på Nordberghjemmet

Frivillig på Nordberghjemmet

Vil du gjerne engasjere deg, bidra til samfunnet, lære nye ting, og møte mennesker?

Da kan kanskje frivillighetsarbeid være noe for deg. – Å gjøre noe for andre, gjør også noe for deg, forteller frivillighetskoordinatoren ved Nordberghjemmet.

Frivillighetsarbeid i eldreomsorgen gir gode og meningsfulle øyeblikk for både de som gir av sin tid, og de som mottar. Det er opp til den frivillige selv hvor mye tid en har til disposisjon til frivillighetsarbeid.

Kontaktperson for frivillige

Lurer du på hvordan det er å være frivillig på Nordberghjemmet? Ta kontakt med frivillighetskoordinator Linda Jeppesen.