Debatt om innovative anskaffelser: f.v. Iren Mari Luther, Trine Stensen, Ingebjørg Harto, Adelheid Firing Hvambsal, Manuela Ramin-Osmundsen, Ann-Helen Moum, Anita Sundal.

Debatt om innovative anskaffelser: f.v. Iren Mari Luther, Trine Stensen, Ingebjørg Harto, Adelheid Firing Hvambsal, Manuela Ramin-Osmundsen, Ann-Helen Moum, Anita Sundal.

Arendalsuka: Diakonhjemmet tok debatten om rammebetingelser

Stiftelsen Diakonhjemmet var i Arendal medarrangører i to debatter med mål om å løfte overfor beslutningstakere og allmenheten bekymringen for at for dårlige rammebetingelser i kommunene kan føre til at innbyggerne ikke får likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Innovative anskaffelser - et redskap for sosial bærekraft

Vi stilte spørsmålet om hvordan offentlig sektor kan bruke anskaffelser i sitt arbeid med fokus på velferdsområdet. Sider som ble belyst var hvordan kommunal sektor i større grad kan lære av erfaringer fra andre kommuner og aktører som allerede tar i bruk innovative anskaffelser, hvordan ideelle og det offentlige kan samarbeide for å definere og belyse lokale behov i forkant av en anskaffelse. Endelig ble juridiske forhold om adgangen til å bruke reserverte konkurranser for ideelle etter EFTAS uttalelse belyst.

Med i panelet var det representanter for aktører med erfaring fra innovative anskaffelser: Ingebjørg Harto, Daglig leder, Leverandørutviklingsprogrammet, Ann-Helen Moum, Digitaliseringssjef, Kristiansand kommune, Trine Stensen, Generalsekretær, Blå kors, Anita Sundal, Leder Konkurransevilkår, Hovedorganisasjonen Virke, Adelheid Firing Hvambsal, Generalsekretær, Kirkens Bymisjon og Iren Mari Luther, Leder av Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet, Manuela Ramin-Osmundsen, leder kommunikasjon- og samfunnskontakt Stiftelsen Diakonhjemmet.

Trenger vi ideelle barnehager med rom for tro?

Den nye barnehageloven har skapt en rekke utfordringer. Nå handler det om en ny finansieringsordning som må sikre kvalitet, mangfold og kompensasjon for historiske pensjonsforpliktelser for barnehagene.

Blant spørsmålene som ble stilt var hva partiene vil gjøre for å øke den ideelle andelen i barnehagesektoren. Og hva skjer med de ideelle barnehagene som ikke får unntak fra kravet om å være selvstendig rettssubjekt? Adm.dir. Tove Kreppen Jørgensen fra Diakonhjemmet Omsorg deltok i panelet, og ytret sin bekymring for at også de ideelle barnehagene må omgjøres til selvstendige rettssubjekter. Hun sa at det kom til å gå utover det mangfoldet av barnehager vi har hatt.

Rådgiver i Hovedorganisasjonen KA Jens A. Bjelland var ordstyrer og spurte ut de politiske partiene om ny finansieringsordning som kan sikre kvalitet og mangfold - samt kompensasjon for historiske pensjonsforpliktelser for barnehagene. Rammevilkårene blir strammere med den nye reglen. Spørsmålet er om man fortsatt ønsker å ha ideelle barnehager med i modellen. Se hele debatten.

Panelet bestod i tillegg til Kreppen Jørgensen av Ingunn H. Jerstad, styrer i Fevik Barnehage, Asbjørn Håkonseth, rådgiver i IKO - Kirkelig pedagogisk senter, Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Øyvind Håbrekke, førstekandidat i Oslo for Kristelig Folkeparti, Kari-Anne Jønnes, stortingsrepresentant for Høyre og Jens A. Bjelland, spesialrådgiver i Hovedorganisasjonen KA

Debatt om Ideelle barnehager med Jens A. Bjelland (ordstyrer), Tove Kreppen Jørgensen, Ingunn H. Jerstad og Asbjørn HåkonsethDebatt om Ideelle barnehager med Jens A. Bjelland (ordstyrer), Tove Kreppen Jørgensen, Ingunn H. Jerstad og Asbjørn Håkonseth