Bistår Oslo kommune med koronatesting

Bistår Oslo kommune med koronatesting

Da kommunen manglet testkapasitet i høst, stilte Diakonhjemmet sykehus seg til rådighet. Fra 28. august har sykehuset drevet testpoliklinikk med drive in-testing for Oslo kommune. Nå forlenges avtalen frem til 10. januar i denne omgang.

Testpoliklinikken holder til i det gamle akuttmottaket og driftes av Bedriftshelsetjenesten (BHT) med hjelp av flere sykepleiere på sykehuset. Her testes 50 – 80 personer for kommunen per dag, i tillegg til sykehusets egne ansatte.

Beboere i Oslo som ønsker testing, kontakter selv kommunen. Hvor du får time til testing er avhengig av kapasitet, hvor du bor og om du har bil. Prøvene som tas på Diakonhjemmet sykehus sendes videre for analyse, og kommunen følger selv opp med informasjon og eventuell smittesporing ved positiv testing. Resultatet er tilgjengelig på helsenorge.no 1 - 4 døgn etter at man tok testen.

Avtalen gjelder for fire uker om gangen.

Bli kjent med Diakonhjemmet sykehus