– Det er trygge hjem vi bygger

– Det er trygge hjem vi bygger

– Diakonhjemmet er kjent for å yte god omsorg og nestekjærlighet, og det er derfor veldig fint at vi utvider vårt samarbeid. Sammen skal vi gi gode og trygge hjem for våre eldre i årene som kommer, sa Oslos byrådsleder, Raymond Johansen, da han sammen med prost Trond Bakkevig la ned grunnsteinen for Diakonhjemmet Omsorg+, fredag 12. oktober.

– Dette vil bli Oslos største omsorg+. Men omsorg + er mer enn en bolig. Her får eldre et trygt hjem i passende størrelse, men også et sosialt fellesskap, bemanning hele døgnet med en husvert, aktivitetssenter, fellesrom, tilbud om middagsservering, kafe, butikk og frisør, noe som gjør det lettere å ha en meningsfull og aktiv alderdom. Dette skal være til glede og nytte for både de som skal bo her, men også hele nærmiljøet.

Byrådslederen løftet også fram at i 2019 er Oslo Europas miljøhovedstad:

– Byrådet jobber for en byutvikling som er basert på gode klima- og miljøløsninger. Det er derfor svært gledelig at utbygger tar miljø og bærekraft på alvor. Tilrettelegging på taket og i nærmiljøet for Oslos bier er med å ivareta biologisk mangfold og gjøre Oslo til en grønnere by. En viktig sak for byrådet og for byens innbyggere. Kanskje de som skal bo her kan møtes i kafeen for en varm kopp te med lokal honning fra taket? sa byrådsleder Raymond Johansen.

De første bikubene er allerede på plass – les mer her.

Mennesker og miljø i sentrum

Byggingen av Diakonhjemmet Omsorg+ startet for noen uker siden. Selve konseptet Omsorg+ er Oslo kommunes satsing på et alternativ til opphold på sykehjem og det å fortsatt bo hjemme. Dette er boliger tilpasset eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som har utfordringer med å bo i egen bolig. Man søker Oslo kommune om plass i Omsorg+. Blir man tildelt plass, inngår man en leieavtale med bydelen.

Omsorg+ er første trinn i det som skal bli Diakonhjemmet hage, et byutviklingsprosjekt på Steinerud som setter mennesker og miljø i sentrum.

– Eldre skal kunne være sjef i eget liv, sier byråd for helse, eldre og arbeid Tone Tellevik Dahl.

2000 Omsorg+-leiligheter i Oslo innen 2026

Byråd for helse, eldre og arbeid, Tone Tellevik Dahl, fortalte i sin tale at Byrådet har et mål om å ferdigstille 2000 Omsorg+-leiligheter fordelt over hele Oslo innen 2026.

– Dette er et av virkemidlene vi bruker penger på for å kunne bidra til å realisere byrådets ønske om bidra til at eldre skal kunne være sjef i eget liv. Det er nettopp dette dere bygger for her på Diakonhjemmet og i Diakonhjemmet hage.

– Verdiene som reflekteres i det diktet som er inngravert på grunnsteinen og skal stå for ettertiden, er så fine. Det gir stemme til de som skal bo her, sa Tone Tellevik Dahl.

– De viser at stemmen du har, skal bli hørt, lagt merke til, og den skal få sette spor. At hjemmet ditt skal bære preg av varme og gode stunder med dem du holder av. For det er det vi nå bygger. Det er hjem.

Her kan du lese mer om diktet og om den unike grunnsteinen som ble lagt ned.

Byråden fortalte også om sine opplevelser fra andre Omsorg+-prosjekter i Oslo:

– På Kampen Omsorg+, som drives av Bymisjonen, feiret jeg skeive dager rett før sommeren, og på Lovisenberg kunne beboerne fortelle at det var som en folkehøgskole for eldre. Her er det altså gode muligheter for at livet kan få en ny vår. Den skapende byen, med varme og plass til alle, blir virkelighet her på Diakonhjemmet.

Og hun avsluttet med et ønske:

– Jeg håper også det snart kommer et sykehjem og en videregående skole her.

– Mangfold – ingen eldre-ghetto

Forstander og administrerende direktør, Idar Magne Holme, forklarte planene for Diakonhjemmet hage på denne måten:

– Gjennom Diakonhjemmet hage har vi et sterkt ønske om på en ny måte realisere det vi ønsker å være – en tydelig diakonal institusjon i vår tid, der vi yter kvalitativt gode tjenester innen helse, omsorg og utdanning.

– Første byggetrinn er 124 Omsorg+-boliger. Neste er trolig et sykehjem. Men visjonen bak dette er ikke å skape en eldre-ghetto – hvis noen tror det. Tvert imot vil vi gjennom det mangfold av virksomheter og aktiviteter som skal fylle dette området, gjøre dette til en levende plass med et mangfold av mennesker fra alle generasjoner – og på tvers av generasjoner.

– Vi ser for oss en intensiv byggefase de kommende 5-6 årene. Det blir flere grunnsteiner som skal legges ned. Vi ser for oss et område med myldrende liv, supplerende helsetjenester, butikker og spisesteder, barnehage, 250 leiligheter, videregående skole, studentleiligheter, legevakt, og næringsvirksomheter som kan bygge videre på, og styrke de kompetansemiljøene som er her på Diakonhjemmet. Og ikke minst en T-banestasjon som gjør det mulig for mennesker i ulike livssituasjoner å komme hit på en trygg måte med kollektiv transport.

– Diakonhjemmet hage er et byutviklingsprosjekt. Det vil bli et Campus-område fullt ut i samsvar med det Oslo kommune ønsker seg. Vi er glade for å kunne gjøre dette, og vi ser fram til et godt samarbeid med Oslo by for å realisere det. Og samtidig ser vi også fram til at vi kan medvirke ytterligere ved å få på plass en områderegulering som også vil omfatte resten av vår eiendom, og at vi gjennom det kan medvirke ytterligere i det visjonen vår sier at vi skal være: En nyskaper i tjeneste for vår neste,

– Diakonhjemmet er i en unik situasjon, sier James Stove Lorentzen.

Unikt utgangspunkt

Leder av helse- og sosialkomiteen James Stove Lorentzen pekte på at Diakonhjemmet er i en unik situasjon, med sykehus, høgskole, sykehjem, hjemmetjenester og nå Omsorg+.

– Jeg vil komme med en advarsel til oss politikere: Vi må vokte oss for å bli for detaljstyrende, sa Lorentzen.

– Organisasjoner som Diakonhjemmet og Lovisenberg må få et handlingsrom som gir rom for kreativitet og innovasjon, slik at de kan levere enda bedre tjenester enn vi klarer selv, sa han i sin tale.