Diakonhjemmet ønsker å selge en del av eiendommen (felt A, skravert) som er regulert til boligformål. Illustrasjon: Newsec

Diakonhjemmet ønsker å selge en del av eiendommen (felt A, skravert) som er regulert til boligformål. Illustrasjon: Newsec

Diakonhjemmet selger en del av eiendommen for å utvikle virksomheten

I perioden 2025 til 2028 vil utviklingsprosjektet Diakonhjemmet hage legge grunnlaget for en omfattende videreutvikling av Diakonhjemmets virksomhet og tjenestetilbud. Stiftelsen Diakonhjemmet står foran store investeringer og for å kunne realisere planene selger stiftelsen en del av eiendommen (felt A) som er regulert til boligformål.

Diakonhjemmet har, i samarbeid med mange interessenter, arbeidet i over 10 år med utformingen av reguleringsplanen som ble vedtatt i Oslo Bystyre i mai 2020. Formålet med reguleringsplanen S-5083 handler blant annet om å oppfylle grunnleggernes visjon fra 1890 om å fremme diakoni med et sterkt engasjement for mennesker rammet av sykdom, urett og nød - i vår tid. Videreutvikling av tilbudene innenfor helse, omsorg, utdanning og forskning står sentralt.

De neste årene skal Diakonhjemmet være byggherre for flere bygg som understøtter disse samfunnsformål på eiendommen:

  • En ny videregående skole for helse- og oppvekstfag med plass til 810 elever.
  • Et nytt sykehjem med 138 langtidsplasser, i nærheten av Diakonhjemmet sykehus og Diakonveien Omsorg+.
  • En ny flerbrukshall som vil være tilgjengelig for studiemiljøene, idretten og bydelen også etter skoletid.
  • En utvidet campus for VID vitenskapelige høyskole og Fagskolen Diakonova.

Første byggetrinn av Diakonhjemmet hage, Omsorg+ boliger med 124 leiligheter og aktivitetssenter, sto ferdig i 2020.

Sporveien vil også starte arbeidet med nye Diakonhjemmet T-banestasjon, som vil erstatte Steinerud og Frøen stasjoner. Denne stasjonen blir universell utformet og blir et sentralt kollektivtilbud og knutepunkt for Oslos befolkning og for virksomhetene. Diakonhjemmet vil, som utbygger og i henhold til utbyggingsavtalen for reguleringsområdet være med på å delfinansiere stasjonens oppbygging.

Diakonhjemmet hage vil når den står ferdig skape et helt nytt bytorg med ulike møtesteder, for ansatte, pasienter, pårørende, studenter og befolkningen i byen vår.