Foto: Dominic Robinson CC BY-SA 2.0

Foto: Dominic Robinson CC BY-SA 2.0

Diakoniens dag 2021: Sårbarhet i og etter koronaens tid

Pandemien setter vårt samfunn på prøve. Enkeltmenneskers og fellesskapets sårbarhet blottlegges. Virkningene av krisen kommer til å påvirke oss i lang tid. Hvordan tar vi med oss følgene av denne når koronaen en dag ikke er en trussel lenger?

Kirken og diakonien har det siste året tatt ansvar som en del av samfunnets beredskap i en krisesituasjon. Lokale menigheter og diakonale institusjoner har i denne tiden gjort seg viktige erfaringer om utfordringer, virkninger og konsekvenser.

Disse erfaringer og diakoniens bidrag ønsker vi å løfte fram og dele med våre samarbeidspartnere i det sivile samfunn og i offentlig sektor. Slik kan vi lære av hverandre og stå bedre rustet når vi vender tilbake til en ny hverdag.

Derfor er «Sårbarhet i og etter koronaens tid» tittelen på Diakoniens dag i 2021 – i lys av tre sentrale diakonale temaer: ensomhet, relasjoner og rettferdighet.

Gjennom foredrag, dialog og panelsamtaler ønsker vi å reflektere over disse temaene. Vi vil også dele erfaringsbasert innsikt i det som gir håp – som mestringsstrategier, innovative arbeidsformer og mobilisering av ressurser for fellesskapets beste.

Digital konferanse

Årets Diakoniens dag den 21. april må foregå digitalt. Selv om vi ikke kan møtes fysisk denne dagen, ser vi fram til å møte deltagere fra kirke og diakoni, fra våre mange samarbeidspartnere i det sivile samfunn, og fra kommunal og offentlig sektor.

Program og påmelding

Vi deler opp dagen i to deler:

– Første del fra kl 09.30 til 11.30
– Andre del fra kl 12.30 til 14.30

For program og påmelding se www.diakoniensdag.no

Om Diakoniens dag

Med Diakoniens dag har vi i over 15 år markert grunnleggelsesdagen for Diakonhjemmet. Diakoniens dag er en konferanse, arrangert av stiftelsen Diakonhjemmet. Konferansen er gratis og åpen for alle.