Fra venstre filosofisk praktiker Thomas Bernhard Thiis-Evensen, leder for Dialog og psykologspesialist Lars Jørgen Berglund og familieterapeut Sigurd Riste Andersen

Fra venstre filosofisk praktiker Thomas Bernhard Thiis-Evensen, leder for Dialog og psykologspesialist Lars Jørgen Berglund og familieterapeut Sigurd Riste Andersen

– Du skal ikke være ekspert og ha alle svarene

Kurs i eksistensielle samtaler høres kanskje skremmende ut. Disse tre karene skal forklare deg hvorfor det ikke er det.

Leder for samtalesenteret Dialog, og psykologspesialist Lars Jørgen Berglund, kjenner godt til innvendingen om at eksistensielle samtaler er krevende og virker skremmende.

- Mange kjenner kanskje på at de mangler kompetanse om det eksistensielle. Men det er ikke det dette handler om – du trenger ikke være teolog eller psykolog. Vi arrangerer disse kursene for gruppeledere nettopp for å fortelle at du ikke skal være ekspert og ha alle svarene. Det handler om å være til stede, lytte, og undre seg sammen. Når du klarer å la være å påta deg en rolle som ekspert, så vil du oppleve det som en trygghet, sier Berglund.

Seks kurs innen 2019

Dialog er inne i et toårig prosjekt, støttet av Mental Helse og Extrastiftelsen, hvor de arrangerer kurs for gruppeledere som skal lede samtalegrupper for eldre rundt eksistensielle spørsmål. Tre pilotprosjekter med samtalegrupper er gjennomført ved to sykehjem i Oslo. Nå skal seks kurs for gruppeledere gjennomføres innen sommeren 2019.

- Gjennom dette prosjektet ønsker vi å utvikle et format for å samle folk over 70 år som kanskje kjenner på ensomhet og isolasjon, og som har et behov for å snakke om viktige ting. Parallelt utvikler vi en metodikk som skal gi gruppeledere trygghet og en verktøykasse for hvordan man skal gå fram, forklarer Berglund.

Thomas Bernhard Thiis-Evensen er filosofisk praktiker ved Dialog, og trekker fram at i Verdighetsgarantien (2010) så nevnes det spesielt at de eldre skal ha tilbud om denne type samtaler.

- De eldre står faktisk midt i de eksistensielle spørsmålene, de lever midt i de. Da må vi gi dem et tilbud om å snakke om sine erfaringer og tanker rundt dette. Folk kommer hit med ulik bagasje. Disse opplevelsene kan si noe om hva mening er, sier Thiis-Evensen.

- Hvilke spørsmål er det man kretser rundt?

- Det er viktige ting - store spørsmål om livet. Som for eksempel: Hva er mening? Hva vil det si å være meg? Hvorfor ble jeg som jeg ble? Det handler om å snakke om livet – på godt og vondt. På kurset utforsker og formidler vi kunnskap og erfaringer knyttet til hvordan man kan vekke og stimulere til samtaler rundt disse temaene, sier Thiis-Evensen.

Samtaler - ikke behandling

- Samtidig er det viktig å understreke at dette er ikke et sted for de med alvorlige psykiske lidelser – vi skal ikke drive med terapeutisk behandling. Vi skal ikke gi behandling, men hvis noen vil legge et problem i potten, så er det fullt mulig å gjøre det, sier Berglund.

- Vår erfaring er at når gruppen er etablert så tar gruppen hånd om gruppen. De passer på hverandre, setter sine grenser og man går så langt som man klarer å håndtere, sier Berglund.

- Hvem passer disse kursene for?

- Du må ha et engasjement for å jobbe med eldre. Kanskje har du erfaring fra denne type gruppearbeid. Og du må ha interesse for eksistensielle spørsmål.

  • Ønsker du å delta på kurs?
  • Hva vil det si å være meg?

    I den første rekken av eksistensielle samtalegrupper, som ble arrangert på Nordberghjemmet, kom de fram til følgende svar på spørsmålet «Hva vil det si å være meg?»:

    «Å være meg er oppleve gjensidige kjærlige relasjoner, å måtte forholde meg oppriktig til det uventede, det tunge, sykdom, død og meningsløshet, samt å minnes det viktige: den omsorgen jeg får og gir, og være takknemlig for livet.»

  • Hva sier verdighetsgarantien om eksistensielle samtaler?

    Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) fra 2010 heter det i §3 at «Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt. For å oppnå disse målsettingene skal tjenestetilbudet legge til rette for at følgende hensyn ivaretas:» Og deretter står det nevnt eksplisitt i §3 d): «Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål.»

Fra venstre filosofisk praktiker Thomas Bernhard Thiis-Evensen, leder for Dialog og psykologspesialist Lars Jørgen Berglund og familieterapeut Sigurd Riste AndersenFra venstre filosofisk praktiker Thomas Bernhard Thiis-Evensen, leder for Dialog og psykologspesialist Lars Jørgen Berglund og familieterapeut Sigurd Riste Andersen