Søster Mary Threadgold deler ut diplomer til de nysertifiserte gruppelederne

Søster Mary Threadgold deler ut diplomer til de nysertifiserte gruppelederne

Sr. Mary Threadgold var med på å sertifisere de første Sonas gruppeledere i Norge

Det ble en stor dag på Sagenehjemmet 30. november - de første 16 Sonas gruppeledere i Norge fikk sin sertifisering, og det av selve grunnleggeren, søster Mary Threadgold fra Irland.

Sonas programmet er et multisensorisk terapeutisk stimuleringsprogram for mennesker som har betydelig kommunikasjonsutfordringer, først og fremst som et resultat av demens. Det ble utviklet av Søster Mary Threadgold for 30 år siden og anvendes idag på mer enn 300 sykehjem i Irland.

Benedicte Sørensen Strøm, FoU leder ved Diakonhjemmet Omsorg og Førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, har stått ansvarlig for opplæringen av ansatte fra Sagenehjemmet, Ammerudlunden, Nordberghjemmet og Diakonhjemmet Hjemmetjenester. Nå er de 16 første Sonas gruppelederne i Norge sertifisert til å lede Sonas grupper.

Verdifull støtte​​​​​​

Det ble en flott og stemningsfull markering på Sagenehjemmet hvor søster Mary delte ut diplom. I tillegg hadde vi gleden av å ha Professor Knut Engedal med oss på markeringen. Han har fulgt Sonas programmet fra starten i Norge og som veileder til Benedicte da hun i 2017 tok en PhD på effekten av programmet.

Benedicte sier hun er svært takknemlig for alle støtte og engasjement de har fått fra ledelsen i Diakonhjemmet Omsorg og på sykehjemmene og hjemmetjenesten, noe som er helt avgjørende for å kunne lykkes.

Kvalitetstid for beboerne

Maria Karlsson har jobber som helsefagarbeider ved Sagenehjemmet. Hun er fornøyd med å få tatt et lærerikt tredagerskurs i Sonas programmet.

– Sonas har minnet meg på hvor viktig det er å bruke sanser i kontakt med mennesker med en demenssykdom. Det er utrolig å se hvor mye respons man kan få ved bruk av sansene, enten det er musikk, smaksopplevelser eller lukt, sier Maria.

Hun er veldig interessert i alt de kan gjøre for finne aktivitetstiltak for personer med demens. Det blir lange dager for de de som bor på sykehjem og de ansatte har travle dager med få tilgjengelige ressurser.

– Da er det ekstra fint å kunne sette av en time to ganger i uken sammen med beboerene, der vi kun konsentrerer oss om samlingen og det å skape kvalitetstid, forteller Maria.

Gledelig respons

Tone Wiik har jobbet som helsefagarebeider på Sagenehjemmet i over 25 år. Hun fikk utdelt diplom med Sonas-sertifisering, som hun allerede har tatt i bruk på totalt ni samlinger til nå.

– Vi ser at flere av beboerne med demens har stor glede av programmet. En mannlig beboer har de siste gangene deltatt med stor iver med å bruke instrumenter og synge, noe som har ført til gledestårer. Mens han tidligere ikke har hatt noe non-verbalt språk, er han blitt blidere og deltar i større grad på samlingen, opplyser Tone.

Forsker videre på programmet

Ingebjørg Haugen fra VID vitenskapelige Høgskole og Benedicte følger opp med forskning på gjennomføringen av Sonas-programmet før alle sykehjem i Norge vil få tilbud om opplæring i Sonas programmet fra våren 2022.

Bilder fra feiringen

 • De første 16 Sonas sertifiserte Sonas gruppeledere i Norge

  De første 16 Sonas sertifiserte Sonas gruppeledere i Norge Bilde 1 av 4. Se bildekarusell.

 • Kim Tully, leder av Engaging Dementia, Sr. Mary Threadgold (Grunnlegger av Sonas programmet) og Helle Gjetrang, direktør ved Diakonhjemmet Omsorg

  Kim Tully, leder av Engaging Dementia, Sr. Mary Threadgold (Grunnlegger av Sonas programmet) og Helle Gjetrang, direktør ved Diakonhjemmet Omsorg Bilde 2 av 4.

 • Benedicte Strøm i samtale med Dr. Knut Engedal og Sr. Mary Threadgold

  Benedicte Strøm i samtale med Dr. Knut Engedal og Sr. Mary Threadgold Bilde 3 av 4.

 • En egen Sonas kake ble laget for anledningen

  En egen Sonas kake ble laget for anledningen Bilde 4 av 4.