– Dette er ikke noe vi ønsker, men vi får ikke regnestykket til å gå opp med dagens forutsetninger i anbudet, sier Paul Erik Wirgenes, styreleder i Diakonhjemmets hovedstyre.      Foto: Nicolas Tourrenc

– Dette er ikke noe vi ønsker, men vi får ikke regnestykket til å gå opp med dagens forutsetninger i anbudet, sier Paul Erik Wirgenes, styreleder i Diakonhjemmets hovedstyre. Foto: Nicolas Tourrenc

Kommunen legger opp til skjev risikofordeling i utlyst anbudsgrunnlag

Diakonhjemmets styre ber administrasjonen undersøke om det er mulig å endre rammebetingelser i kommende anbud for hjemmetjenester i Oslo kommune.

Fritt brukervalg i Oslo gir innbyggerne mulighet til å velge hvilken leverandør av hjemmetjenester de ønsker. Diakonhjemmet har de siste årene brukt mye tid og investert mer penger enn vi har fått for å bygge opp kapasitet i hjemmetjenester i Oslo. Dette har vært et strategisk valg for å være med å utvikle fremtidens helsetjenester.

Diakonhjemmet Omsorg har vært en solid og forutsigbar leverandør av gode hjemmetjenester i Oslo, men over tid har vi i praksis subsidiert kommunen som har lagt opp til dårlige rammevilkår for disse tjenestene.

Grunnlaget for nytt anbud ble offentliggjort rett før felles sommerferie med frist for besvarelse 18. september.

Med dette som bakteppet gikk Diakonhjemmets styre svært grundig inn i situasjonen i hjemmetjenester på et ekstraordinært styremøte 4. september 2023.

Beklager den skjeve risikofordelingen i utlyst anbudsgrunnlag

– Styret mener at vilkårene som ligger i anbudskonkurransen om hjemmetjenester i Oslo kommune slik den nå står, er dårligere enn vi hadde forventet. Anbudet gir ikke grunnlag for å drifte tjenester i en ny periode. Kommunens anbud påfører leverandørene all risiko, sier Paul Erik Wirgenes, styreleder i Diakonhjemmets hovedstyre.

– Dette er ikke noe vi ønsker, men vi får ikke regnestykket til å gå opp med dagens forutsetninger i anbudet. Styret ber administrasjonen om å undersøke om det er mulighet for å endre forutsetninger for kommende avtale, fortsetter han.

Berømmer ledelsen i Diakonhjemmet Omsorg

Den nye anbudskonkurransen var først lovet på senvinteren 2023, men kom til slutt først 16. juni, noen få dager før fellesferien. Prosessen har tatt veldig lang tid og forventninger til den kommende anbudskonkurransen i organisasjonen var høye.

– Jeg vil berømme ledelsen i Diakonhjemmet Omsorg for sin håndtering av denne krevende perioden. Styret er trygg på at administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg, Tove Kreppen Jørgensen, gjør det som er mulig for å sikre at hver og en ansatt har fokus på kvaliteten i tjenestene som vi yter til våre brukere, fortsetter Wirgenes.

– Videre ser styret at administrerende direktør, sammen med resten av hennes ledergruppe og tillitsvalgte, sikrer at ansatte klarer å stå i den perioden som vi har foran oss, avslutter Paul Erik Wirgenes.

Tidligere saker om samme tema: