Foto: Seema

Foto: Seema

Når mangfold kan skape verdi

- Mangfold finner sted når mange variasjoner av mennesker møtes, sier Manav Rihel Kumar som er daglig leder i Diversity Index. Han kommer til Diakoniens dag for å snakke om å knytte mangfold til verdiskapning.

Veldig forenklet kan mangfold kan deles inn i gruppene synlig, delvis synlig og usynlig. Det er når disse variasjonene møtes at man får et mangfold. I en inkluderende kultur der det er trygghet for å bidra med forskjellige perspektiver, kan man tenke annerledes og bruke mangfoldet på en verdifull måte. Dette handler om brobygging.

Kumar har vært daglig leder i Diversity Index siden sommeren 2022, men har arbeidet med temaet mangfold i veldig mange år før det. Diversity Index er et innsiktsverktøy for å strukturere arbeidet med mangfoldet. Den bidrar til å vise hvordan mangfoldet blir inkludert på arbeidsplassen og er et verktøy for å oppnå økt verdiskapning som resultat av mangfold blant ansatte. Kumar har bakgrunn fra virksomhetsstyring og lederutvikling i Forsvaret, og tok med seg denne kunnskapen videre da han etter hvert gikk over i privat næringsliv. I ulike stillinger i Telia ble han utfordret på hva en mangfoldig arbeidsplass kan innebære av utfordringer og muligheter. Der så han mangfoldet i sammensatte grupper, blant annet i forhold til ulik grad av utdanning og internasjonal bakgrunn. Han ble opptatt av å ta vare på mangfoldet, og disse erfaringene får han bruk for i arbeidet med Diversity Index.

Mangfold som verdi

- Målet med mangfoldsarbeid er at det skal gi noe i andre enden. Man kommer et stykke med god vilje, men ikke i mål, sier Kumar. - Det er ingen quick fix, fortsetter han.

- Det krever mye å løse oppgaven, men i andre enden blir det et mer robust selskap. Det handler om adferd, holdning og å bygge bro mellom mennesker. Det tar tid, sier han.

Mangfold er et tema i tiden. Det har vært tema en god stund allerede. Først i arbeidet med inkludering og integrering, og nå i arbeidet med å dra nytte av kompetansen og ideene som mangfoldet bringer med seg. - Alle vil dette, men for å få det til må hjertet og hodet være på rett sted, sier Kumar.

Kommer på Diakoniens dag

På Diakoniens dag den 18. april skal Manav Kumar holde et innlegg «Å knytte mangfold til verdiskaping – Hvorfor representasjon alene ikke er nok!». Han vil gi oss innsikt som kan føre til en annerledes tankegang rundt mangfold, og gi nyttige verktøy for å jobbe systematisk og målrettet for å utløse potensialet.

Delta på Diakoniens dag

Du kan delta fysisk, eller digitalt (frem til lunsj). Det er obligatorisk påmelding. Konferansen er gratis og åpen for alle.

Les mer om programmet og meld deg på konferansen: Fellesskap i forskjellighet – hvordan ta ulikheter på alvor?