Avdelingsleder Astrid Håndlykken på kontoret på Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester Øst.

Avdelingsleder Astrid Håndlykken på kontoret på Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester Øst.

Samarbeider om jobb for helsepersonell

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester samarbeider med NAV Oslo om inkluderende rekruttering. Samarbeidet gir vinn-vinn: Arbeidsgiver har fått kompetente arbeidstakere innen helse, mens arbeidsledige har fått jobber de er kvalifisert for.

Samarbeidet startet i en kritisk fase under koronatiden, i en fase der store deler av arbeidslivet hadde hjemmekontor. Bemanning var mangelvare og vi hadde stort behov for å ruste oss for koronautbrudd og karantene, forteller Astrid Håndlykken, avdelingsleder Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester Øst.

- Vi trengte fagarbeidere som sykepleiere, helsefagarbeidere og pleieassistenter og hjemmehjelper. Vi måtte tenke nytt og bruke alle kananaler. Jeg fikk god kontakt med NAV Oslo som ble til stor hjelp for oss. De satt med en ressursbank av arbeidsledige, og de trengte en aktør som kunne fremskynde prosessen for arbeidsglade mennesker som ville tilbake i arbeidslivet, forteller Håndlykken.

Hennes avdeling gir hjemmetjenester og praktisk bistand til personer i Oslo Øst, og avdelingen er i sterk vekst. Pandemien skulle vise seg å være en fin start på et langt og godt inkluderende samarbeid. Det har ført til jobb for sykepleiere, helsefagarbeidere og pleieassistenter til faste stillinger.

- NAV Oslo er en god aktør å samarbeide med. De har gode kandidater tilgjengelig som de formidler til oss, eller jeg kan selv finne kandidater som ønsker å søke på jobb hos oss, etter at vi har gitt en stillingsbeskrivelse for hvilken kandidat vi trenger til enhver tid, forteller Håndlykken.

Vinn-vinn for arbeidsgiver og arbeidstaker

Hun forteller at de har fått motiverte medarbeidere som ønsker å komme i gang med arbeidslivet, få kolleger og en sosial hverdag i teamarbeid med andre kolleger.

- En stor aktør som Diakonhjemmet trenger kontinuerlig bemanning og vi setter stor pris på samarbeidet. Det er vinn-vinn for bedriften og for sysselsettingen. Vi ser det som et arbeidsgiveransvar å være med på dette viktige samarbeidet med NAV Oslo når det er flinke folk som ønsker å jobbe, sier Håndlykken.

For å jobbe i hjemmetjenesten må du ha førerkort, mestre stress i trafikk og endringer.

- Vi har behov for løsningsorienterte folk som liker å jobbe i team på denne måten, og ha evne til å tenke kreativt og finne løsninger i samhandling med andre. Prøvetiden er nyttig for å kartlegge om dette er et sted personen ønsker å jobbe, sier Håndlykken.