Sykehusapotekene HF skal overta drift og eierskap for sykehusapoteket og fortsette det nære samarbeidet med Diakonhjemmet sykehus.

Sykehusapotekene HF skal overta drift og eierskap for sykehusapoteket og fortsette det nære samarbeidet med Diakonhjemmet sykehus.

Sykehusapotekene HF overtar drift og eieransvar for Diakonhjemmet sykehusapotek

Fra 1. juni 2024 vil Sykehusapotekene HF overta drift og eierskap for sykehusapoteket og skal fortsette det nære samarbeidet med Diakonhjemmet sykehus. Pasienter, ansatte, pårørende, studenter, alle andre samarbeidspartnere og kunder vil i det daglige merke lite til eierskiftet. Virksomhetsoverdragelsen muliggjør videre drift og utvikling av sykehusapoteket ved Diakonhjemmet.

Nye krav til apoteksystemer og digitale løsninger skaper behov for å tenke nytt

I løpet av 2025 vil hele apoteksektoren i Norge ha byttet apoteksystem. I en tid med strenge krav, nye digitale utfordringer og endringer i helsevesenet generelt, blir det ikke lenger mulig å ha en framtid som frittstående sykehusapotek.

Styret for Diakonhjemmet sykehusapotek har kartlagt ulike muligheter og er glad for å ha funnet ny eier til sykehusapoteket. Vi mener at Sykehusapotekene HF er den rette aktøren som kan bidra til og videreutvikle samarbeidet med Diakonhjemmet sykehus, sier styreleder Ingunn Moser.

Nytt eierskap gir nye muligheter

Diakonhjemmet sykehusapotek er i dag organisert som et ideelt aksjeselskap eid av Stiftelsen Diakonhjemmet. Det har en stolt historie som foregangsapotek innenfor klinisk farmasi, et sterkt omdømme som kompetansemiljø med vekt på klinisk kommunikasjon, etikk og ikke minst forskning og samarbeid med flere aktører.

Sykehusapotekene HF, eies av Helse Sør-Øst regionalt helseforetak (RHF), som igjen eies av Helse- og omsorgsdepartementet. I dag eier og driver Sykehusapotekene HF 18 andre sykehusapotek, lokalisert på de ulike sykehusene i Helse Sør-Øst.

– Diakonhjemmet sykehusapotek vil fortsatt være lokalisert på Diakonhjemmet og det tette samarbeidet med Diakonhjemmet sykehus videreføres. Pasientene på sykehuset vil få samme tilgang til legemidler, legemiddelinformasjon og legemiddelgjennomganger og sykehusapoteket vil fremdeles være åpent for publikum, fortsetter Ingunn Moser.

Vi er svært glade for å kunne ta med et nytt sykehusapotek inn i vår portefølje og ser frem til videre samarbeid og utvikling sammen med alle ansatt på sykehusapoteket og sammen med Diakonhjemmet sykehus, sier administrerende direktør for Sykehusapotekene HF Tore Prestegard.