Publikumsekspedisjonen ved Diakonhjemmet Sykehusapotek

Styret - Diakonhjemmet Sykehusapotek AS

Styrets medlemmer

  • Ingunn Moser – styreleder
  • Ståle Søbye – nestleder
  • Torkil Clementsen
  • Christina Westerveld Haug
  • Gunn Fredriksen
  • Marianne Winther Munkerud – ansattvalgt
  • Hilde Sofie Hamre – brukerrepresentant

Ragnhild Holtskog – styresekretær