Panelsamtale med Gry Ulvedalen rektor ved Fagskolen Diakonova, Inger Marie Lid, professor ved VID og Ingrid Eid Jacobsen student ved VID. Samtalen ble ledet av Ragnhild Narvestad Hungnes

Panelsamtale med Gry Ulvedalen rektor ved Fagskolen Diakonova, Inger Marie Lid, professor ved VID og Ingrid Eid Jacobsen student ved VID. Samtalen ble ledet av Ragnhild Narvestad Hungnes

Hvordan ta ulikheter på alvor?

Med temaet mangfold på programmet gikk årets Diakoniens dag av stabelen på Diakonhjemmet denne uken. Konferansen med tittelen «Fellesskap i forskjellighet- hvordan ta ulikheter på alvor?», tok for seg bredden i hva mangfold er og viste eksempler på hvordan mangfoldet i samfunnet kan møtes som en ressurs.

Programmet for dagen var tettpakket, og bredden i temaet bidro til et variert innhold. Temaet var valgt som en naturlig fortsettelse av fjorårets tema om rasisme og diskriminering.

Statssekretær Samra Akhtar, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, sa i sitt åpningsinnlegg at - Vi må gjøre en innsats for å ta vare på og øke mangfold på arbeidsplassene våre. Det var nettopp dette resten av dagens program handlet om.

Hvordan få mangfold?

Hvordan sørge for at mangfoldet i samfunnet blir i varetatt, ble presentert med innlegg om blant annet implementering av FN konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne. Et sentralt punkt er å tilstrebe tilgjengelighet som en bro mellom det å ha rettigheter og det å kunne benytte seg av sine rettigheter. Et annet eksempel var Knutepunkt Strømsø i Drammen, en kommunal virksomhet som har utviklet tverrfaglige tjenester i en bydel preget av utallige sosiale utfordringer. Nøkkelen er samarbeid med innbyggerne for å treffe meldte behov, aktivt samspill med næringsliv og foreninger lokalt i bydelen, uttalte Kari Dehli Halvorsen. Hvordan inkludere alle og tydelig markere ønsket om mangfold i aktiviteter når det også møtes motstand og ulike behov kolliderer med hverandre? Til dette hadde Bymisjonssenterets «Kro» mange konkrete erfaringer å dele.

Mangfold som en ressurs på arbeidsplassen

Hvordan kan mangfold knyttes til verdiskapning? Kun representasjon er ikke nok for at mangfoldet skal skape verdi. Da må forskjellighetene brukes, fortalte daglig leder i Diversity Index, Manav Rihel Kumar. Skal arbeidsgiver ha glede av en mangfoldig arbeidsplass, må det skapes trygghet. -Det er ikke noe poeng i å være annerledes hvis man må skjule det, fortsatte han. -Vær rause og tillat hverandre å være nysgjerrige. Det kommer ingenting ut av å ikke snakke om ting.

Panelsamtalene om hvordan ulikheter tas på alvor gav oss et innblikk i hvordan Ahus og Diakonhjemmet sykehus har tatt mangfoldsproblematikken på alvor ved en bevisstgjøring igjennom tiltak. Men, for mange handler mye av hverdagen seg om begrensninger. Student Ingrid Eid Jacobsen ved VID vitenskapelige høgskole kunne fortelle at det på hennes studiested var mange mangler som gjorde utfordringene. Hun har bl.a. studert menneskerettigheter og hverdagsliv for personer med utviklingshemming, ved Norges første høyskoleutdanning for studenter med utviklingshemming. Nå har hun fått i oppgave fra VID å lage en rapport om de problemer og mangler som skaper begrensninger på hennes studiested.

Holdninger i hverdagen

Betydningen av å være en del av normalen og ikke alltid være den som skiller seg ut, er også viktig i et mangfoldsperspektiv. Journalist og forfatter Yohan Shanmugaratnam hadde noen sterke personlige skildringer om dette i en samtale om hverdagsrasismen. Dette grunnleggende behovet er overalt hvor det er en majoritet - uansett etnisitet og farge.

Å være del av normalen

Et fungerende mangfoldig samfunn har vi, i løpet av Diakoniens dag, lært at krever mestring og trygghet til å være den du er. Som avslutning på dagen snakket generalsekretær i Signo, Hege Farnes Hildrum om hvorvidt det vi kaller integrering alltid integrerer. Eller kanskje det innimellom må lages ordninger som er spesialtilpasset for å få en god opplevelse og mestring?

Tilbake til samtalen med student Ingrid Eid Jacobsen og hennes erfaring med mangler som fører til begrensninger i hverdagen. En av samtalepartnerne var rektor Gry Ulvedalen fra Fagskolen Diakonova. Hun benyttet samtalen på scenen til å be om gode råd fra Ingrid Eid Jacobsen om hvordan Fagskolen kan legge til rette for mangfold. Hun er ute etter studentens perspektiv på hva som ikke fungerer i studiesammenheng.

- Det er studenten som eier utfordringene som kan si noe om hva som kan gjøres for å få ting til å fungere, kommenterer rektoren.

Og kanskje det var flere deltakere med henne som fikk med seg nyttige ideer i arbeidet med å skape et fellesskap i forskjellighet.

Neste Diakoniens dag finner sted 24. april 2024.

Se program og opptak fra Diakoniens dag 2023

Om Diakoniens dag:

En feiring av Diakonhjemmets grunnleggingsdag den 21. april 1890. Diakoniens dag ble første gang arrangert i 2007. Les mer om arrangementet.

Bilder fra dagen

 • Samra Akhtar, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet åpnet Diakoniens dag

  Samra Akhtar, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet åpnet Diakoniens dag Bilde 1 av 8. Se bildekarusell.

 • Jarl Bøhler i samtale med Yohan Shanmugaratnam

  Jarl Bøhler i samtale med Yohan Shanmugaratnam Bilde 2 av 8.

 • Yohan Shanmugaratnam er forfatter og journalist i Klassekampen

  Yohan Shanmugaratnam er forfatter og journalist i Klassekampen Bilde 3 av 8.

 • Kari Dehli Halvorsen, Virksomhetsleder på Knutepunkt Strømsø, Drammen kommune

  Kari Dehli Halvorsen, Virksomhetsleder på Knutepunkt Strømsø, Drammen kommune Bilde 4 av 8.

 • Panelsamtale med Hege Linnestad, seniorrådgiver, arbeidet med mangfold, likeverd og migrasjon Ahus, Elisabeth Aaberge fagsjef HMS/kvalitetsrådgiver Diakonhjemmet Sykehus og Jasin Shakari, seksjonsleder for kafeteriaen/kiosken på Diakonhjemmet Sykehus

  Panelsamtale med Hege Linnestad, seniorrådgiver, arbeidet med mangfold, likeverd og migrasjon Ahus, Elisabeth Aaberge fagsjef HMS/kvalitetsrådgiver Diakonhjemmet Sykehus og Jasin Shakari, seksjonsleder for kafeteriaen/kiosken på Diakonhjemmet Sykehus Bilde 5 av 8.

 • Inger Marie Lid, professor, fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole

  Inger Marie Lid, professor, fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole Bilde 6 av 8.

 • Adm.dir./forstander Ingunn Moser ønsket velkommen

  Adm.dir./forstander Ingunn Moser ønsket velkommen Bilde 7 av 8.

 • Generalsekretær i Signo, Hege Farnes Hildrum avrundet dagen.

  Generalsekretær i Signo, Hege Farnes Hildrum avrundet dagen. Bilde 8 av 8.