Aktuelt

Sumaya Jirde Ali Foto Lina Hindrum

La oss stå sammen mot rasisme og diskriminering!

For tredje gang i Diakonhjemmets historie markerer vi FN-dagen mot rasisme. I år med samfunnsdebattanten, litteraturkritikeren, forfatteren og poeten Sumaya Jirde Ali.

21. mars 2024
FN-dagen mot rasisme
Illustrasjonsfoto. Foto: Marte Garmann, Diakonhjemmet Omsorg Sagenehjemmet

Hvordan møte de vanskelige samtalene

Hvordan tørre å gå inn i en samtale om eksistensielle og åndelige behov i eldreomsorgen? Dette skal fjorten deltakere utfordres på og lære om i løpet av våren.

19. februar 2024
Diakonhjemmet Omsorg
Barnehagene på Diakonhjemmet markerer samenes nasjonaldag med å bli kjent med samisk kultur og tradisjoner.

6. februar er samenes nasjonaldag. Lahkoe biejjine!

På Diakonhjemmet markerer vi samenes nasjonaldag på ulike måter, fordi våre virksomheter er ulike. Vi er med på å sikre en verdibasert oppvekst, vi bygger kunnskap og oppfordrer til kritisk refleksjon og vi yter gode spesialisthelsetjenester til våre pasienter. Det samiske flagget heises på Diakonhjemmet i Oslo, utrolig nok for første gang.

6. februar 2024
Feiring av Samenes nasjonaldag 6. februar.
Sonas betyr velvære, gleder og tilfredshet på gælisk, og sansestimulering er en del av programmet. Foto: Aldring og Helse

Utdanner flere i Sonas-programmet

En metode for å bedre kommunikasjonskapasiteten til personer med demens. Dette er hva de 22 deltakerne fra ulike omsorgsyrker tar med seg etter gjennomgått kurs om Sonas-programmet

26. januar 2024
Diakonhjemmet Omsorg
Midt i et julepyntet Diakonveien Omsorg+, daglig leder Hamid Reza Irai.

– Omsorg+ er et godt sted å være

– Noen av de viktigste arbeidsdagene for oss er de dagene man vet at det er tyngst for eldre, både for de som bor hos oss eller på andre steder i Oslo. Derfor stenges ikke noe ned i høytidsdagene, men det lages godt med aktiviteter for dem som er til stede i Omsorg+, sier daglig leder i Diakonveien Omsorg+, Hamid Reza Irai.

19. desember 2023
Diakonveien Omsorg+
– Vi har ønsket å kunne foreta en smidig overgang for brukere og ansatte, sier Tove Kreppen Jørgensen, administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg.                   Foto: Colourbox

2Care overtar driften av hjemmetjenester

Fra 1. februar 2024 vil 2Care overta personell og utstyr tilknyttet hjemmetjenestene i Diakonhjemmet Omsorg. Avtalen om virksomhetsoverdragelse sikrer at ansatte ivaretas på en god måte, og samtidig kan ansatte fortsette å yte tjenester til brukere de har vært knyttet til over tid.

18. desember 2023
Etikkprisen 2023 gir hederlig omtale til Diakonhjemmet Omsorg, Ammerudlunden sykehjem

Ammerudlunden fikk hederlig omtale for sitt etikkarbeid

Det lokale etikkarbeidet ved Diakonhjemmet Omsorg Ammerudlunden sykehjem var en av to tiltak som fikk hederlig omtale i forbindelse med Etikkprisen 2023. Etikkprisen og hederlig omtale deles ut av satsningen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS.

15. desember 2023
Diakonhjemmet Omsorg
Nina Vangen fra Diakonhjemmet Omsorg sier følgende om sitt bidrag til temaet «Juleminner»: «Julepynten har gått i arv fra mormor til mamma og så til meg. Gode minner, og kulene skal alltid henge øverst i juletreet hjemme hos meg.»

Små fortellinger om levd liv

«Jeg plukker frem julepynten og tenker på tider som kommer og går: En engel med krøllete vinger. En julekule fra svigermor som mangler en tråd. De blir vel ikke reparert i år heller, men jeg klarer ikke å kaste dem. Jeg trenger disse små fortellingene om levd liv.»

30. november 2023
Bodil Tveit er professor ved VID og har ledet "Kickstart på sykehjem". Her innleder hun dagskonferansen, som samlet over hundre deltakere ved VID Oslo

Hvordan kan sykehjem være en god læringsarena for studentene?

Hvordan kan sykehjem gi sykepleierstudenter en god introduksjon til yrket? Det var temaet da prosjektet “Kickstart på sykehjem” inviterte til konferanse. Kickstartprosjektet involverer ti sykehjem, fem kommuner og tre utdanningsinstitusjoner, deriblant VID. Prosjektet har testet ut en modell hvor utdanningene og sykehjemmene samarbeider gjennom såkalte kombinerte stillinger.

27. november 2023
VID vitenskapelige høgskole og Diakonhjemmet Omsorg
Styrer Lisbet Røsok Maloku og adm.dir. Tove Kreppen Jørgensen, Diakonhjemmet Omsorg

50 år med barnehage på Diakonhjemmet

50 år med barnehage på Diakonhjemmet har gitt mye erfaring. Barnehagene er viktige både som en psykisk helsefremmende arena og som bidragsyter av verdier. Målet er at barna i våre barnehager skal lære å tåle livets ruskevær.

14. november 2023
Diakonhjemmet barnehager