Aktuelt

Panelsamtale med Gry Ulvedalen rektor ved Fagskolen Diakonova, Inger Marie Lid, professor ved VID og Ingrid Eid Jacobsen student ved VID. Samtalen ble ledet av Ragnhild Narvestad Hungnes

Hvordan ta ulikheter på alvor?

Med temaet mangfold på programmet gikk årets Diakoniens dag av stabelen på Diakonhjemmet denne uken. Konferansen med tittelen «Fellesskap i forskjellighet- hvordan ta ulikheter på alvor?», tok for seg bredden i hva mangfold er og viste eksempler på hvordan mangfoldet i samfunnet kan møtes som en ressurs.

21. april 2023
Diakoniens dag 2023
Jan Frich tiltrer i stillingen som sykehusdirektør 1. august. Foto: Helse Sør-Øst RHF

Jan Frich blir ny sykehusdirektør på Diakonhjemmet

Jan Frich (52) er ansatt som ny administrerende direktør på Diakonhjemmet sykehus. Han kommer fra stillingen som områdedirektør i Folkehelseinstituttet.

30. mars 2023
Diakonhjemmet sykehus
Rektor på VID, Bård Mæland i samtale med internasjonal direktør Berit Hagen Agøy i Den norske kirke.

Menneskeverdet må seire over rasismen

– Rasisme er menneskers ursynd. Kampen for likeverd må føres kontinuerlig. Det sier internasjonal direktør Berit Hagen Agøy i en samtale med rektor på VID vitenskapelige høgskole Bård Mæland i forbindelse med FN-dagen mot rasisme 21. mars.

20. mars 2023
FN-dagen mot rasisme
Påskens meditasjonshefte - sommerfugler og håp

Påskens meditasjonshefte - sommerfugler og håp

Sommerfuglen er et symbol på forvandling; en larve omformer seg til en puppe som deretter forvandler seg til en vakker sommerfugl. Derfor er den et gammelt symbol på oppstandelse og håp, og tema for årets meditasjonshefte denne påsken.

17. mars 2023
Nye Diakonhjemmet stasjon med forbehold. Illustrasjonsbilde av Team Major.

Nye Diakonhjemmet stasjon klar i 2027

- En moderne stasjon med universell utforming er svært viktig for virksomheter og aktivitetene som skal være på Diakonhjemmet. Det blir fint å ha et sentralt kollektivt tilbud som er tilgjengelig for mennesker med ulike behov kommenterer administrerende direktør ved Diakonhjemmet Ingunn Moser.

15. mars 2023
Diakonhjemmet hage
Faglig ansvarlig Tove Kittelsrud og seniorrådgiver Berit Andersen fra Fagskolen Diakonova, fungerende direktør for Diakonhjemmet Omsorg Torfinn Lødøen Gaarden, rektor for Fagskolen Diakonova Gry Ulvedalen og fagdirektør for Diakonhjemmet Omsorg Benedicte Sørensen Strøm. Foto: Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg

Utvidet samarbeid mellom fagskolen og omsorg

Samarbeidet mellom Diakonhjemmet Omsorg og Fagskolen Diakonova utvides nå til å omfatte innholdet i nye studieplaner og praksis i fagskolens pilotprosjekt om høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.

7. februar 2023
Diakonhjemmet Omsorg og Fagskolen Diakonova
Koret Hovsetras sangfugler øver på Hovseterhjemmet

Nyoppstartet demenskor på Hovseterhjemmet

«Hovsetras sangfugler» startet med sangøvelser nå i januar under ledelse av musikkterapeut og kulturleder Anette Cicilie Rundgren ved Diakonhjemmet Omsorg Hovseterhjemmet.

2. februar 2023
Diakonhjemmet Omsorg Hovseterhjemmet
Malekurs arrangert av Diakonhjemmet Omsorg

Aktiviteter for hjerne og hender i Diakonhjemmet Omsorg

De siste månedene har det pågått et større prosjekt for å aktivere hjemmeboende brukere. Prosjektet heter «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet blant brukere av hjemmetjenesten», og Diakonhjemmet Omsorg har fått økonomisk støtte fra Statsforvalteren i Oslo.

15. januar 2023
Diakonhjemmet Omsorg
Afternoon Tea på Bristol, frivillig Elisabeth sitter i sofaen i midten

Flere aleneboende eldre i bydel Bjerke har fått en litt lysere høst og førjulstid

Diakonhjemmet omsorg har mottatt midler fra Statsforvalteren i Oslo og Viken for å bidra til at aleneboende eldre som opplevde ensomhet under og etter pandemien kunne komme i gang med tidligere aktiviteter eller gjøre nye aktiviterer.

16. desember 2022
En svært fornøyd rektor, Gry Ulvedalen, gleder seg til å utvikle modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.

Fagskolen Diakonova skal utvikle høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger

Den nye Fagskolen Diakonova har blitt tildelt to millioner kroner i prosjektmidler for å utvikle modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.

15. desember 2022