Aktuelt

Hva hindrer deltakelse i samfunnet?

Hva hindrer deltakelse i samfunnet?

Forskningsrådet har bevilget 11,6 millioner til VID vitenskapelige høgskole til et 4-årig prosjekt for å forske på grupper som faller utenfor samfunnet. Det gjelder eldre med demens, voksne med utviklingshemming, mennesker med rusproblemer, unge innvandrere i NAV-systemet og barn i lavinntektsfamilier.

22. november 2017
VID vitenskapelige høgskole
Resertifisert som miljøfyrtårnvirksomhet

Resertifisert som miljøfyrtårnvirksomhet

Eiendomsavdelingen har blitt resertifisert for 3 nye år. I begrunnelsen sier Miljøfyrtårn blant annet at «Diakonhjemmets eiendomsavdeling fremstår som et svært vellykket miljøfyrtårn, spesielt størrelsen tatt i betraktning».

20. oktober 2017
Eiendomsavdelingen
- En ovenfra-og-ned-diakon har en risiko for å være for vennlig og ydmyk. Den står i fare for å ha større fokus på barmhjertighet enn rettferdighet, sier Kjell Nordstokke.

Kjell Nordstokke utnevnt til æresdoktor ved universitet i Brasil

Kjell Nordstokke var professor ved universitetet EST og underviste i diakoni på 90-tallet, og introduserte diakonifaget som en fagdisiplin både i utdannelsen av teologer og for diakonimedarbeidere. - Mitt bidrag var å løfte bevisstheten om diakoni. Så vidt jeg har forstått er dette bakgrunnen for at jeg blir æresdoktor ved EST., samt det jeg har gjort for å løfte diakonifaget andre steder i Latin-Amerika og i det økumeniske fellesskapet.

13. oktober 2017
VID
Stillerom på Vinderen

Stillerom på Vinderen

Det er travelt på et sykehus og alltid rift om den fysiske plassen, sa sykehusprest Jarl Bøhler under åpningen av stillerommet. Nå har Voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen fått et rom sentralt plassert ved inngangen som markerer at Diakonhjemmet Sykehus gir plass til hele mennesket.

3. oktober 2017
Diakonhjemmet og Diakonhjemmet Sykehus
Diakonhjemmet Sykehusapotek 30 år

Diakonhjemmet Sykehusapotek 30 år

Sykehusapoteket markerte dagen med sang, dans og kake – men hadde også et svært godt gjennomarbeidet fagseminar om medikalisering. Både foredragsholdere og deltagere gav svært gode tilbakemeldinger og mange var tydelig imponert over at sykehusapoteket brukte sitt jubileum på refleksjon over helse, samfunn, verdier og industri.

27. september 2017
Diakonhjemmet Sykehusapotek
Første norske lærebok i klinisk farmasi lanseres på Diakonhjemmet 23. august

Første norske lærebok i klinisk farmasi lanseres på Diakonhjemmet 23. august

Leder ved Diakonhjemmet Sykehusapotek, Ragnhild Holtskog gleder seg til boklanseringen og er stolt av at Kirsten K Viktil og Hege Salvesen Blix i samarbeid med tolv medforfattere har lykkes med å utgi denne boken.

18. august 2017
Diakonhjemmet Sykehusapotek
Barnehagene på Diakonhjemmet tilbyr foreldreveiledning

Barnehagene på Diakonhjemmet tilbyr foreldreveiledning

Moderne foreldre har mye informasjon og mange gode råd, likevel er det ikke alltid like enkelt å finne ut hva som er riktig og relevant for meg og mitt barn. Til høsten tilbyr to av Diakonhjemmets mest erfarne barnehagelærere gratis veiledning til foreldre.

30. juni 2017
Barnehagene ved Diakonhjemmet
Sommerfrokost på Sagenehjemmet

Sommerfrokost på Sagenehjemmet

Hva spiste man til frokost på 50-60-tallet og hva serverte man besøkende på formiddagsvisitt? På Sagenehjemmet har vi dekket bord, smurt enkle smørbrød, kokt kaffe, laget limonade og høydepunktet – sitronkake med polenta. Det ble en lang sommerfrokost med samtaler om gamle dagers mat og musikk.

29. juni 2017
Sagenehjemmet
Erklæring fra Eurodiaconias møte i Oslo

Erklæring fra Eurodiaconias møte i Oslo

Diakonhjemmet og Kirkens Bymisjon har vært vertskap for generalforsamlingen som nå avsluttes med en erklæringen om medlemsorganisasjonenes fremtidige arbeid. Den sier blant annet: Vi og alle våre medlemmer oppfordrer innstendig alle nasjonale myndigheter og de europeiske institusjonene til å motstå finansielt, økonomisk og ideologisk press som setter store deler av befolkningen i fare for å havne i prekære livssituasjoner.

23. juni 2017
Eurodiaconia
Fortellinger ved livets slutt

Fortellinger ved livets slutt

– Det er de menneskelige relasjonene, ikke jobben, vi forteller om før vi dør, sier førsteamanuensis Oddgeir Synnes.

20. juni 2017
VID