Aktuelt

En engasjert gjeng i Alderspsykiatrisk avdeling. Det skaper trygghet også for ansatte å jobbe vegg-i-vegg med somatisk ekspertise.

Nyskapende behandling av eldre psykisk syke

Tenk deg at du er gammel, har alvorlig psykiatrisk sykdom og flere somatiske sykdommer, samtidig. Da trenger du eksperter fra flere sykehusavdelinger og fra ulike deler av primærhelsetjenesten, samtidig.

27. august 2021
Diakonhjemmet sykehus
Innsatsen mot ulikhet må styrkes

Innsatsen mot ulikhet må styrkes

RETTFERDIGHET: Pandemien har ført til større ulikhet, men også vist at selv de ­største utfordringer kan løses med politisk vilje. Vi håper denne viljen fortsatt vil være der etter valget.

17. august 2021
Diakonhjemmet på Olavsfest med Ingunn Moser og Manuela Ramin-Osmundsen. Foto: Snorre Johansen

Stor begeistring etter seks dager på Olavsfest

– Olavsfest er for meg det nærmeste vi kommer det som i andre land kalles for kirkedager, men som her ikke er eid av noen enkelt kirke eller trossamfunn, sier Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander ved Diakonhjemmet. – Olavsfest er tros- og verdibasert på en åpen, samlende og inkluderende måte.

5. august 2021
Niels Fredrik Skarre fra Samarbeidsrådet for tro og livssynssamfunn, Signe Myklebust integreringsdiakon i Drammen og Hossam Belkilani fra Muslimsk Dialognettverk i samtale med Manuela Ramin-Osmundsen fra Stiftelsen Diakonhjemmet. Foto: Joakim Årethun

Olavsfest 2021: Samtaler om rettferdighet​

Se opptak av Diakonhjemmets program på Olavsfest. Til Olavsfest inviterte Diakonhjemmet samtalepartnere fra egne virksomheter og fra samarbeidspartnere for å finne mulige svar på hvordan vi tjener rettferdigheten. Opptakene viser seks samtaler om rettferdighet i ulik kontekst med diakonal praksis som rettesnor.

4. august 2021
Diakonifaglig råd starter et arbeid mot rasisme og diskriminering

Diakonifaglig råd starter et arbeid mot rasisme og diskriminering

22. juli for ti år siden smalt bombene i regjeringskvartalet og på Utøya. De fleste i Norge vet akkurat hvor de var, og hva de gjorde. Mange husker derimot ikke helt hva de konkret foretok seg i etterkant for å forebygge rasisme, hets og høyreekstreme tankegods.

21. juli 2021
Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander ved Diakonhjemmet, Helge Gaard, generalsekretær i NMS og Stig Ellingsen, styreleder for Stiftelsen Domkirkens sykehjem på befaring på eiendommene

Diakonhjemmet ønsker å utvikle omsorgstjenester i Stavanger

Diakonhjemmet har kjøpt eiendommen Domkirkens sykehjem av Stiftelsen Domkirkens sykehjem sammen med Det Norske Misjonsselskap (NMS). Diakonhjemmet er også invitert til å samarbeide med Stiftelsen Domkirkens Sykehjem i utviklingen av Bispehagen som skal etableres i den gamle Bispeboligen. Med dette ønsker Diakonhjemmet å starte en langsiktig satsning på utvikling av omsorgstjenester i Stavanger kommune.

4. juli 2021
Ingunn Moser er adm.dir./forstander for Stiftelsen Diakonhjemmet. Foto: Pål A. Berg

Sommerhilsen

Kjære kolleger og samarbeidspartnere

2. juli 2021
Stiftelsen Diakonhjemmet
Erik Hillestad er daglig leder for Kirkelig Kulturverksted. ​Foto: Marianne Lystrup

Diakonhjemmet inngår en toårig samarbeidsavtale med Kirkelig Kulturverksted

Diakonhjemmet og Kirkelig Kulturverksted (KKV) har inngått en toårig samarbeidsavtale. En av ambisjonene for samarbeidet er å styrke det kirkelige og diakonale fotavtrykket innen kunst og kultur.

30. juni 2021
Diakonhjemmet trekker seg ut av samarbeidet med Sjømannskirken om El Campanario

Diakonhjemmet trekker seg ut av samarbeidet med Sjømannskirken om El Campanario

Hovedstyret for stiftelsen Diakonhjemmet har i møte 17. juni 2021 vedtatt å trekke seg ut av samarbeidet med Sjømannskirken om El Campanario på Costa del Sol. Det innebærer også at Diakonhjemmet selger sin eierandel til Sjømannskirken. Begrunnelsen handler om oppfølging av strategi mot 2030, særlig knyttet til miljø og økonomi.

17. juni 2021
Administrerende direktør/forstander ved Diakonhjemmet, Ingunn Moser og sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord heiser Pride-flagget. Foto: Susanne Ward Ådlandsvik

– Alle skal kjenne seg velkommen og respektert

I 2020 ble Pride-flagget heist for første gang over Diakonhjemmet. I år vaier det igjen for å vise at hos oss skal alle kjenne seg velkommen og respektert for den de er.

17. juni 2021